Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Utrecht Monitor

14-05-2020 | Utrecht groeide het afgelopen jaar met ongeveer 4.800 inwoners en telde 357.719 inwoners op 1 januari 2020. Hiermee is Utrecht de tweede snelst groeiende stad van Nederland. Dit blijkt uit de nieuwe Utrecht Monitor 2020. Deze monitor vertelt hoe het met Utrecht gaat met cijfers uit het afgelopen kalenderjaar. Utrechters waren over het algemeen gelukkig (82%) en tevreden met hun leven (88%).

Lees verder over de Utrecht Monitor


Evaluatie Integrale Kindcentra

14-05-2020 | In 2018 zijn we 4 pilotprojecten gestart voor de nieuwbouw van Integrale Kindcentra (IKC). Ook is een aantal bestaande scholen bezig met de omvorming tot een IKC of is net gestart als IKC. We hebben de 4 nieuwbouwprojecten en ook 2 omvormingsprojecten geëvalueerd. Op die manier hebben we leerpunten opgehaald voor de vorming van toekomstige IKC's. De evaluatie geeft inzicht in succes- en risicofactoren en laat zien wat nodig is voor een duurzame en succesvolle samenwerking.

Bekijk de rapportage Evaluatie Integrale Kindcentra (pdf, 687 kB)


Duurzaamheidsverslag 2019

23-04-2020 | In het duurzaamheidsverslag staan cijfers over de leefomgeving in Utrecht, aan de hand van 63 indicatoren. De CO2-uitstoot van bewoners daalt, het aantal zonnepanelen stijgt en 72% van de Utrechters is (zeer) tevreden over het groen in de buurt. In de gemeentelijke organisatie is 40% van de voertuigen elektrisch of hybride. 100% van de stroom die de gemeente in 2019 heeft ingekocht, is afkomstig van windenergie.

Lees meer over het Duurzaamheidsverslag 2019


Nieuwe bevolkingscijfers 2020

02-03-2020 | De bevolking van Utrecht groeit door. Op 1 januari 2020 had Utrecht 357.719 inwoners. Dat zijn 4.778 inwoners meer dan het jaar daarvoor.Meer dan de helft van de bevolkingsgroei in 2019 vond plaats in de wijk Leidsche Rijn (+2.450 inwoners). Daarna volgen Vleuten-De Meern (+1.006) en Noordwest (+691). In de wijken Oost en West nam in 2019 het aantal inwoners af (resp. -401 en -147).

Vleuten-De Meern blijft de grootste wijk van Utrecht (49.795 inwoners), gevolgd door Noordwest (45.270) en Leidsche Rijn (41.309). Binnenstad is de kleinste wijk (19.412 inwoners).De bevolkingsontwikkeling van de stad varieert sterk naar leeftijd. De sterkste toename zien we in de leeftijden van 26 t/m 34 jaar (+2.768). Daarentegen nam de leeftijdsgroep van 20 t/m 24 jaar in 2019 af in omvang (-1.424).

Bekijk de bevolkingscijfers op Utrecht in Cijfers


Nulmeting Leefbaarheid Rivierenwijk, Transwijk

16-01-2020 | In de Merwedekanaalzone worden de komende jaren 6 tot 10 duizend woningen gebouwd. Bewoners van de omliggende buurten Rivierenwijk en Transwijk hebben zorgen geuit over de leefbaarheid van hun buurt. De gemeente heeft toegezegd om de leefbaarheid in het gebied te monitoren. Deze nulmeting beschrijft de leefbaarheid op diverse thema’s die in samenspraak met bewoners zijn gekozen.

Lees de nulmeting leefbaarheid Rivierenwijk, Transwijk


Bevolkingsprognose 2019

11-12-2019 | De Bevolkingsprognose 2019 geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2019 telde Utrecht 352.941 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2025 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien.

Lees verder over de bevolkingsprognose 2019


Dit is Utrecht

06-11-2019 | Weet jij hoeveel Utrechters wekelijks sporten? Hoeveel concerten er jaarlijks zijn? Of hoeveel verschillende nationaliteiten Utrecht telt? In dit animatiefilmpje en foldertje vertellen we met cijfers en beelden wat voor stad Utrecht is en wil zijn.

Bekijk het animatiefilmpje en de folder Dit is Utrecht


Resultaten Septemberpeilingen Bewonerspanel

01-11-2019 | In september 2019 hielden we 2 peilingen onder de leden van het bewonerspanel. In de eerste peiling zijn vragen gesteld over de opvang van asielzoekers. De tweede peiling ging over deelfietsen. In beide rapportages zijn per vraag de resultaten opgenomen.

Bekijk de resultaten van het Bewonerspanel


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl

Uw mening