Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Monitor Samen voor Overvecht 2021

19-05-2022 | In deze monitor volgen we de ontwikkeling van de ambities voor de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Ook staat hierin de informatie die we in kenniskringen met bewoners en professionals in de wijk hebben opgehaald, naar aanleiding van de cijfers.

Bekijk de monitor 2021


Duurzaamheidsverslag 2021

17-05-2022 | Waar staan we als stad en als organisatie als het gaat om duurzaamheid? Lees het in het duurzaamheidsverslag. Dit rapport gaat over de thema's: klimaat en energie, voedsel, klimaatadaptatie, groene leefomgeving, dierenwelzijn, emissieloos vervoer, luchtkwaliteit, geluidhinder, licht, bodem en Utrecht circulair.

Lees het duurzaamheidsverslag


Onze organisatie cultureel meer divers maken

Wij willen onze organisatie meer cultureel divers maken. Zo vormen we een betere afspiegeling van de stad. Om te kijken of wij goed op weg zijn, laten we dit meten via de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS.

Bekijk de resultaten in deze rapportage en begeleidende raadsbrief op de website van de gemeenteraad


 

Bevolkingsprognose 2021

21-12-2021 | De Bevolkingsprognose 2021 geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2021 telde Utrecht 359.355 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2028 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien.

Lees meer over de Bevolkingsprognose 2021


Onderzoek Wet verplichte ggz

17-12-2021 | Vanaf 2020 geldt de landelijke Wet verplichte ggz. De wet is gericht op mensen die mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Wij hebben een aantal keuzes gemaakt hoe we de wet in Utrecht precies moeten uitvoeren. In onderstaand onderzoeksrapport staat hoe deze keuzes in de praktijk uitpakken.

Lees het onderzoeksrapport Wvggz (pdf op site met raadsstukken)


Vierde Trendrapportage coronavirus

09-11-2021| De Trendrapportage coronavirus gaat over nieuwste ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht in deze tijden van het coronavirus. De vierde editie volgt de ontwikkelingen tot begin oktober 2021.

Bekijk de Trendrapportage coronavirus


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers