Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Duurzaamheidsverslag 2018

In het nieuwste duurzaamheidsverslag staan de nieuwste cijfers over de leefomgeving in Utrecht, aan de hand van 55 indicatoren.
De CO2 uitstoot daalt, het aantal zonnepanelen stijgt, het aantal laadpalen voor elektrische auto’s neemt toe, we scheiden meer afval en er zijn meer groene daken.

Lees verder over het duurzaamheidsverslag en voortgangsrapportage energie


Utrecht Monitor

08-05-2019 | We zien in 2019 weer veel positieve ontwikkelingen in Utrecht. In een groeiende stad gaat het met de meeste inwoners goed. Dit tonen de nieuwste cijfers over Utrecht, zoals te lezen in de Utrecht Monitor. De Utrecht Monitor laat met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat.

Lees verder over de Utrecht Monitor


Wijkwijzer 2019

logo wijkwijzer 2019

13-05-2019 | In de nieuwe WijkWijzer staan feiten en cijfers over de 10 Utrechtse wijken. De WijkWijzer is een online dashboard met plaatjes en figuren. In het dashboard staan de nieuwste kerncijfers over de Utrechtse wijken, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. Daarnaast kunt u in het dashboard vinden hoe inwoners hun wijk beleven.
Bekijk de WijkWijzer 2019


Onderzoek parkeervergunninghouders

06-05-2019 | Hoe vaak gebruiken houders van een parkeervergunning in Utrecht hun auto? En wat zijn overwegingen om wel of geen deelauto te gebruiken? Deze vragen zijn in maart met een online onderzoek gesteld aan houders van een parkeervergunning. De gemeente gebruikt de uitkomsten als input voor het mobiliteits-en parkeerbeleid.

Lees verder over het Onderzoek parkeervergunninghouders


Staat van Utrecht: wonen, werken en leven in provincie Utrecht

14-03-2019 | De Staat van Utrecht is vernieuwd. De Staat van Utrecht geeft informatie over wonen, werken en leven in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Op basis van actueel onderzoek, met cijfers en analyses. Wat speelt er allemaal? Wat gaat goed in de regio, wat kan beter en waar liggen belangrijke opgaven voor de toekomst?

De Staat van Utrecht is een initiatief van de Provincie Utrecht. Hij is gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en het netwerk Utrecht2040. Ook vertegenwoordigers van diverse overheden, kennisinstellingen en andere organisaties zijn betrokken geweest bij het maken ervan.

Bekijk de Staat van Utrecht


Monitor Statushouders U16-gemeenten

14-03-2019 | In de U16-gemeenten wordt samengewerkt op het gebied van huisvesting en integratie van statushouders. De Monitor Statushouders U16-gemeenten geeft inzicht in wat de 16 gemeenten in de regio Utrecht gezamenlijk doen op deze gebieden. Statushouders die in de regio worden opgevangen, worden ook gehuisvest in de regio. Hierdoor is het mogelijk dat al in het azc begonnen wordt met de integratie.

Bekijk de Monitor Statushouders


Arbeidsmarktmonitor: de Utrechtse arbeidsmarkt in beeld

05-03-2019 | Is het aantal banen in de gemeente Utrecht gegroeid? Zijn er meer bedrijven gekomen in de stad? Hoe doet de Utrechtse arbeidsmarkt het vergeleken met andere grote steden? De Arbeidsmarktmonitor 2018 gaat in op deze onderwerpen. Ook gaat de Arbeidsmarktmonitor over de kenmerken van werkenden en werkzoekenden. En er is aandacht voor de uitdagingen voor de Utrechtse arbeidsmarkt in de toekomst.

Bekijk de Arbeidsmarktmonitor 2018


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl