Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Blik op de stad 2017

23-05-2018 | De Blik op de stad 2017 geeft inzicht in de stand en ontwikkeling van vastgoed in de gemeente Utrecht. De rapportage behandelt de thema’s kantorenmarkt, retail, bedrijfsruimten, kleinschalige bedrijfsruimte, woningmarkt, transformatie en horeca.

Bekijk de Blik op de stad 2017


CO₂-uitstoot daalt in Utrecht (Duurzaamheidsverslag)

14-05-2018 | Tussen 2010 en 2016 is de CO₂-uitstoot met 6% gedaald. Door schoner vervoer en door de inzet van bedrijven. Utrecht heeft de meeste deelauto’s per inwoner van Nederland. En dat is weer goed voor de CO₂-uitstoot. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2017.
Bekijk de documenten op de pagina Duurzaamheidsverslag


Utrecht Monitor 2018

logo met tekst Utrecht Monitor

08-05-2018 | De nieuwe Utrecht Monitor is uit. De Utrecht Monitor 2018 laat zien dat het goed gaat met de stad. Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht, waardoor de stad groeit. De economie groeit ook, de gezondheid verbetert en Utrechters zijn positiever over hun toekomst.

Maar er is ook een keerzijde. Niet iedereen deelt mee in alle positieve ontwikkelingen en een aantal problemen in de stad blijken hardnekkig te zijn. De Utrecht Monitor 2018 toont weer duidelijke verschillen tussen wijken en tussen inwoners met verschillende opleidingsniveaus. Het gaat hierbij om geluksgevoelens, leefstijl en (maatschappelijk) welbevinden.

De uitdaging voor de stad blijft om ook met de komende groei een gezonde en leefbare woonomgeving te bieden voor álle inwoners.

Bekijk de Utrecht Monitor 2018


Een leven lang wonen in Utrecht

08-05-2018 | Dit rapport geeft inzicht in de huidige en gewenste woonsituatie van 55-plussers. Tot 2040 groeit het aantal 55-plussers met 58%, het aantal 55-minners met 18%, het aantal 75-plussers met 71%. Ongeveer een kwart van de 65-plussers is (zeer) tevreden over ouderenvoorzieningen. 72% van de 75-plussers heeft gezondheid of behoefte aan zorg aangegeven als een reden om te willen verhuizen.

Bekijk het hele rapport 'Een leven lang wonen in Utrecht' (pdf 1,7 MB)


Gemeenteraadsverkiezingen en referendum 2018

29-03-2018 | Op 21 maart 2018 waren er in Utrecht verkiezingen voor de gemeenteraad en het raadgevend referendum Wiv 2017.

  • De opkomst van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen 2018 is 59,0%. Dat is hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (54,2%).
  • GroenLinks is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Utrecht. De partij krijgt 23,0% van de stemmen en gaat van 9 naar 12 zetels.
  • D66 krijgt 20,7% van de stemmen en komt daarmee op 10 zetels, 3 zetels minder dan in 2014.
  • De VVD komt met 13,0% van de stemmen op 6 zetels, 1 zetel meer dan in 2014.

Bekijk de uitslagen in gedetailleerd rapport en interactief dashboard


Utrecht van binnenuit

08-03-2018 | Het rapport ‘Utrecht van binnenuit’ geeft inzicht in de manier waarop inwoners en ondernemers in Utrecht naar de gemeente kijken. Daarnaast beschrijft het rapport hoe zij het wonen, leven en ondernemen in de stad ervaren. De resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld om bestaande onderzoeken en beleidsnotities te verrijken en illustreren.

Bekijk hier Utrecht van binnenuit (pdf, 4 MB)


Bevolkingscijfers 2018

06-03-2018 | De bevolking van Utrecht groeit door. Op 1 januari 2018 telt Utrecht bijna 350.000 inwoners (347.574 om precies te zijn). Dat is een groei van 4.440 inwoners ten opzichte van het jaar ervoor.

  • Vooral in Leidsche Rijn zien we een sterke bevolkingsgroei (bijna 2.300 inwoners erbij). Met een groei van 6,6% is het met afstand de snelst groeiende wijk van Utrecht.
  • In de andere wijken beperkt de groei zich tot maximaal 1,4%. Oost is de enige wijk met een lichte daling in aantal inwoners (-0,2%).
  • In Utrecht wonen meer vrouwen dan mannen, hoewel het verschil dit jaar is gedaald.
  • Ook binnen verschillende leeftijdsgroepen zien we in een jaar tijd verschuivingen. De groep 25 tot en met 34-jarigen is wat gegroeid, terwijl er verhoudingsgewijs wat minder 18 tot en met 24-jarigen zijn.

Bekijk de bevolkingscijfers op WistUdata


Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

19-02-2018 | Het Utrechts Gezondheidsprofiel 2018 is uit. De belangrijkste conclusies hieruit: over het algemeen gaat het goed met de gezondheid van Utrechters. Aandacht blijft nodig voor gezondheidsrisico's die samenhangen met de groei van de stad, veranderingen in de samenleving en in de zorg. Verder zien we grote gezondheidsverschillen tussen groepen in de stad.

Bekijk het volledige Utrechts Gezondheidsprofiel 


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl