Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Vierde Trendrapportage coronavirus

09-11-2021| De Trendrapportage coronavirus gaat over nieuwste ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht in deze tijden van het coronavirus. De vierde editie volgt de ontwikkelingen tot begin oktober 2021.

Bekijk de Trendrapportage coronavirus


Utrecht Monitor 2021: 1 jaar corona

20-05-2021 | Het afgelopen jaar was voor Utrecht en al haar bewoners een bijzonder turbulent jaar. Dit zien we terug in de cijfers zoals gepresenteerd in de 24e editie van de Utrecht Monitor. De stad en haar inwoners zijn hard geraakt door de coronapandemie. Het virus zelf en de maatregelen die volgden veroorzaakten ook in onze stad naast een gezondheidscrisis ook een economische en maatschappelijke crisis. Maar Utrecht laat in de cijfers ook zijn veerkracht zien. De stad heeft een gunstige sociaaleconomische uitgangspositie. Veel bewoners doorstaan de economische crisis goed.

Naar de Utrecht Monitor


Duurzaamheidsverslag 2020

30-04-2021 | Waar staan we als stad en als organisatie als het gaat om duurzaamheid? Lees het in het duurzaamheidsrapport. Dit rapport gaat over de thema's: klimaat en energie, voedsel, klimaatadaptatie, groene leefomgeving, dierenwelzijn, emissieloos vervoer, luchtkwaliteit, geluidhinder, licht, bodem en Utrecht circulair. Hierin staan ook de gevolgen van de coronamaatregelen op al deze thema's.

Lees meer over het duurzaamheidsrapport


Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

24-03-2021| Op woensdag 17 maart 2021 stemde Utrecht voor de Tweede Kamer. Aan deze verkiezing deden 1.048 kandidaten mee, verdeeld over 31 partijen. In de gemeente Utrecht is D66 de grote winnaar met 25,9% van de stemmen. D66 is in 8 van de 10 Utrechtse wijken de grootste partij. VVD is de tweede partij met 14,7% van de stemmen. VVD is de grootste partij in wijk Vleuten-De Meern. De opkomst is uitgekomen op 81,7%. In de rapportage is de volledige uitslag opgenomen, uitgesplitst naar wijk en briefstemmen. Ook is er informatie over de kandidaten met de meeste stemmen en het aandeel stemmen op de lijsttrekker.

Bekijk de Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021


Bewonerspanel over de toekomst van de stad Utrecht

03-02-2021| De gemeente werkt elke dag aan de toekomst van onze stad. Doel is om de kwaliteit van leven van alle inwoners te verbeteren. De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 gaat uitvoerig in op de manier waarop wij de groei van onze stad in goede banen willen leiden en hoe we kwaliteit aan de stad kunnen toevoegen. In oktober 2020 is het Bewonerspanel gevraagd om hun toekomstvisie van de stad met ons te delen.

Rapportage Bewonerspanel RSU


Beweeggedrag inwoners provincie Utrecht in kaart gebracht

24-11-2020 | Sport en bewegen wordt steeds belangrijker gevonden. De coronacrisis heeft daar ook invloed op. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen over bewegen staan in de nieuwe special 'Gezond bewegen' van de Staat van Utrecht. Deze geeft informatie over alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht, op basis van actueel onderzoek.

Website Staat van Utrecht - Sport en bewegen


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers