Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers

Dit is Utrecht


Armoedemonitor 2017

27-12-2017 | Het aantal Utrechters met een laag inkomen is toegenomen, maar de groei is wel minder. Zo’n 9.900 kinderen groeien op in een gezin met een inkomen tot 125% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Het aantal kinderen in huishouders met een inkomen tot 101% WSM is gestegen. Dit zijn enkele conclusies uit de Armoedemonitor 2017. Deze monitor laat zien hoeveel Utrechters moeten rondkomen van een laag inkomen, hoe deze groep is samengesteld en wat de ontwikkelingen zijn. Ook geeft de monitor een inkijk in de Utrechtse schuldenproblematiek en in het gebruik en bereik van armoederegelingen en schuldhulpverlening. 

Bekijk de Armoedemonitor 2017 (pdf, 1,9 MB)


Bevolkingsprognose 2017

21-12-2017 | De bevolkingsprognose is een voorspelling van de groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We gaan uit van  actuele verwachtingen  op het gebied van woningbouw
Bekijk het rapport Bevolkingsprognose 2017 (pdf, 1,1 MB)

Op 1 januari 2017 telde Utrecht 343.134 inwoners. De verwachting is dat Utrecht in 2025 meer dan 400.000 inwoners heeft. Dit is 2 jaar eerder dan de voorspelling van vorig jaar. Dat heeft te maken met de verwachtingen en plannen op het gebied van woningbouw. Er zijn plannen om te investeren in verschillende bouwlocaties in de stad.

Alle 10 Utrechtse wijken zullen tussen 2017 en 2040 meer inwoners krijgen. De voorspelling is dat Leidsche Rijn de grootste wijk wordt in 2040. De wijk Zuidwest volgt op de voet.


Arbeidsmarktmonitor 2017

03-10-2017 | De Arbeidsmarktmonitor is een analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt. Ook toont de monitor de verwachtingen op de arbeidsmarkt in de komende jaren. Zo kunnen we zien waar de kansen en knelpunten liggen op de arbeidsmarkt. Die gebruiken we:

  • bij het streven naar meer werkgelegenheid,
  • om meer mensen voor langere tijd aan het werk te krijgen bij een werkgever,
  • om meer jongeren soepel te laten doorstromen van onderwijs naar werk.

Dit is de 3e editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor.

Bekijk de Arbeidsmarktmonitor


Inwonersenquête 2017

de dom

07-09-2017 | De gemeente Utrecht onderzoekt regelmatig de mening van inwoners over verschillende onderwerpen. De Inwonersenquête wordt jaarlijks in het najaar gehouden. Ieder jaar vullen 3.500 tot 7.000 Utrechters de vragenlijst in. Zo denken zij mee over hoe we Utrecht kunnen verbeteren.
De resultaten van de inwonersenquête 2017 volgen nog.


Monitor Buurtteams Sociaal 2016

04-08-2017 | De derde editie van de Monitor Buurtteams Sociaal is verschenen. In dit rapport leest u hoe zelfredzaam mensen zijn die bij de buurtteams sociaal komen, en of mensen vooruit gaan tijdens de begeleiding. Ook beschrijven we in deze monitor wat goed en minder goed gaat in de begeleiding door de buurtteams sociaal.

Bekijk de Monitor Buurtteams Sociaal 2016 (pdf, 2,2 MB)


WijkWijzer 2017

icoontjes van de wijkwijzer. bevolking en wonen, sociaal economisch, veiligheid, sociale infrastructuur en participatie, openbare ruimte en verkeer

20-07-2017 | De WijkWijzer 2017 is dit jaar geen pdf-rapport, maar een online dashboard. In de WijkWijzer staan feiten en cijfers over de 10 Utrechtse wijken. U vindt er de nieuwste kerncijfers over de wijk, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. Daarnaast ziet u in de WijkWijzer hoe inwoners hun wijk beleven.

Lees meer over de WijkWijzer


Duurzaamheidsverslag 2016

duurzaamheidsverslag

09-06-2017 | Het duurzaamheidsverslag 2016 laat aan de hand van verschillende onderwerpen de duurzaamheid binnen Utrecht en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van het jaar daarvoor zien.

Naar het duurzaamheidsverslag 2016


Utrecht Monitor 2017

Utrecht Monitor 2017

10-05-2017 | Dit is de 20ste editie van de Utrecht Monitor. De monitor bevat actuele feiten en cijfers over alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is, verdeeld over 4 hoofdthema’s met elk een eigen kleur: Bevolking & bestuur, Fysieke Leefomgeving & groen, Economie & inkomen, Sociale leefomgeving & ondersteuning.

Bekijk de Utrecht Monitor 2017 op utrecht-monitor.nl


StaatvanUtrecht.nl, kennisbron voor regio Utrecht

logo van Staat van Utrecht, vlakje van tinten oranje vormen de vorm van provincie Utrecht

De Staat van Utrecht is een digitale kennisbron voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en geïnteresseerde burgers in de provincie Utrecht. U vindt er informatie over twaalf maatschappelijke onderwerpen. In de databank kunt u cijfers per gemeente over deze onderwerpen opvragen.

De kennisbron heeft twee doelen:

  • Het aanbieden van gegevens die helpen bij het maken van beleid.
  • Het aanmoedigen van gesprekken tussen alle partijen over maatschappelijke vraagstukken.

De Staat van Utrecht is gemaakt op initiatief van de provincie Utrecht in samenwerking met gemeente Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Neem een kijkje op www.StaatvanUtrecht.nl


Verkiezingen Tweede Kamer 2017

rapport met uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van de gemeente Utrecht

24-04-2017 | Op 15 maart 2017 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In totaal brachten 208.799 Utrechters hun stem uit. De opkomst was 83,8%.

D66 kreeg de meeste stemmen (22,4%), gevolgd door GroenLinks (20,3%) en VVD (17,0%).

Bekijk alle uitslagen


Vastgoedmonitor 2016

luchtfoto LeidschRijn centrum

21-04-2017 | De 18e editie van de Vastgoedmonitor Utrecht geeft actueel inzicht in de stand en ontwikkeling van vastgoed in Utrecht. Dit jaar komen ook actuele ontwikkelingen op de Utrechtse woningmarkt aan bod. Hoewel de monitor meerdere jaren terugkijkt, wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen in 2016.

Naar de Vastgoedmonitor 2016


Onderzoeksflits EU Regional Competitiveness Index 2016

13-03-2017 | De regio Utrecht (provincie) is na Londen de meest competitieve regio in de EU. Daarmee doet Utrecht het iets slechter dan in eerdere studies uit 2010 en 2013, waarbij Utrecht als meest competitieve regio in de EU naar voren kwam. In het onderzoek worden alle 263 regio's in de EU vergeleken op concurrentiekracht. Deze is gemeten op 73 punten op het gebied van arbeidsmarkt, marktpotentieel, macro-economie, innovatie, onderwijs, infrastructuur etc. Na Luxemburg is Nederland het meest competitieve land in de EU, en eindigt nog voor Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Bekijk de onderzoeksflits 2016 (pdf, 1,4 MB)


Dit is Utrecht

Dit is Utrecht

12-01-2017 | In de tweede editie van het animatiefilmpje en foldertje Dit is Utrecht komen cijfers tot leven. Dit jaar is er ook een Dit is Utrecht junior folder speciaal voor Utrechtse kinderen. In deze editie treden we buiten de grenzen van de historische Binnenstad en doen we de nieuwere gebieden Leidsche Rijn, Merwedekanaalzone, Stationsgebied en Utrecht Science Park aan.


Meting veiligheid Amsterdamsestraatweg 2016

Amsterdamsetraatweg

02-11-2016 | De gemeente wil opnieuw kijken naar de afspraken voor de veiligheidsaanpak van de Amsterdamsestraatweg. Daarvoor hebben we eerst registratiegegevens van politie en gemeente geanalyseerd. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de mening en ervaringen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de Amsterdamsestraatweg. We vroegen wat ze van de straat vinden, of zij zich hier (on)veilig voelen en welke overlast zij ervaren.
Naar conclusies en rapport meting veiligheid Amsterdamsestraatweg


Evaluatie pilot buurtbudgetten

Team buurtbudgetten

02-11-2016 | In 2015 startte in Lombok en Lunetten een pilot buurtbudgetten. Bewoners keken samen met de gemeente of er geld vrij was voor bijvoorbeeld veiligheid, groen(onderhoud), handhaving of verkeer in hun buurt. Doel was om burgers mee te laten denken over de uitgaven en te onderzoeken of het werken met buurtbudgetten kan bijdragen aan een hoger niveau van burgerparticipatie, met meer invloed en verantwoordelijkheid voor burgers. De pilots zijn in het voorjaar van 2016 afgerond en geëvalueerd.
Naar conclusies en evaluatie Pilot Buurtbudgetten


Arbeidsmarktmonitor 2016: meer mensen aan de slag

straat met winkel

19-09-2016 | Dit is de tweede editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor. De monitor bestaat uit een analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt met een doorkijk naar de komende jaren. De gegevens in de monitor zijn belangrijk voor de gemeentelijke inspanningen bij streven naar meer werkgelegenheid, meer mensen duurzaam aan de slag bij een werkgever en meer jongeren die soepel van onderwijs naar werk stromen.
Lees meer over de Arbeidsmarktmonitor


Duurzaamheidsverslag 2016

duurzaamheidsverslag

Het duurzaamheidsverslag 2016 laat aan de hand van verschillende onderwerpen de duurzaamheid binnen Utrecht en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van het jaar daarvoor zien.

Naar het duurzaamheidsverslag 2016


Volksgezondheidsmonitor 2016

kinderen aan tafel

Inzicht in de gezondheidssituatie van alle Utrechters is nodig om ons samen in te kunnen zetten voor een gezonde stad. De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.
Naar de website www.volksgezondheidsmonitor.nl


Inwonersenquête 2016

De Dom vanaf boven gefotografeerd

De gemeente Utrecht onderzoekt regelmatig de mening van inwoners over verschillende onderwerpen. De Inwonersenquête wordt jaarlijks in het najaar gehouden. Ieder jaar vullen 3.500 tot 7.000 Utrechters de vragenlijst in. Zo denken zij mee over hoe Utrecht kan worden verbeterd.

Resultaten Inwonersenquête
 


Atlas voor gemeenten 2016

Atlas voor gemeenten 2016

De stichting Atlas voor gemeenten maakt jaarlijks een rapport waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 verschillende punten worden vergeleken en in een rangorde worden geplaatst. Dit jaar is het thema Water verder uitgediept. In deze notitie is de positie van Utrecht op de ranglijstjes uitgelicht. Op zoek naar de belangrijkste conclusies 2016 of samenvattingen van de voorgaande jaren?

Lees meer over de Atlas voor gemeenten

Bekijk de Atlas voor gemeenten 2016 (pdf, 540 kB)


Vastgoedmonitor 2015

luchtfoto LeidschRijn centrum

22-04-2016 | De 17e editie van de Vastgoedmonitor Utrecht geeft een actueel inzicht in stand en ontwikkeling van commercieel vastgoed in Utrecht, afgezet tegen regionale en landelijke trends. Dit jaar komen ook actuele ontwikkelingen op de Utrechtse woningmarkt aan bod. Hoewel de monitor meerdere jaren terugkijkt, wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen in 2015.

Naar de Vastgoedmonitor 2015


Referendum associatieakkoord Oekraïne

UItslag referendum Associatieakkoord Oekraïne 6 april 2016 van de gemeente Utrecht

07-04-2016 | Op woensdag 6 april vond het referendum voor het Associatieakkoord Oekraïne plaats. In Utrecht is de opkomst voor het referendum 31%. 57% stemde voor het Associatieakkoord en 41% tegen. Gemiddeld in Nederland stemde 38% voor en 62% tegen het akkoord.

Bekijk hiernaast de infographic met de opkomst en uitslag per wijk.


Utrecht langs de lat

Utrecht langs de lat

08-03-2016 | De resultaten van de Inwonersenquête 2015 vindt u in Utrecht langs de lat. Beweeg zelf door deze kleurrijke animatie en kom te weten wat Utrechters bezighoudt.

Wist u bijvoorbeeld dat meer dan 60% van de Utrechters het afgelopen jaar een festival of evenement bezocht?


Uitkomsten overlastmeting Wilhelminapark

wilhelminapark

29-02-2016 | In 2015 is onderzoek gedaan naar de ervaren overlast in en van het Wilhelminapark onder omwonenden en parkbezoekers. Van de omwonenden ervaart 21% vaak overlast van het park ten opzichte van 2% van de parkbezoekers. Geluidsoverlast wordt genoemd als grootste probleem. Lees alle resultaten (pdf, 1,04 MB).


Resultaten pilot Veilige gezonde woning

keuring van een woning

19-01-2016 | Van juni tot en met november 2015 is de pilot Veilige gezonde woning uitgevoerd. Woningeigenaren in Tuinwijk en Majellapark/Nieuw-Engeland konden gratis hun elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties laten keuren. Wij bundelden de keuringsrapporten en vroegen deelnemers naar hun ervaringen met de keuring. Lees het rapport Pilot Veilige gezonde woning en bekijk de resultaten (pdf, 684 kB).


Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl