Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Merendeel Utrechtse jeugd gezond en gelukkig

15-10-2020 | Het gaat goed met de Utrechtse jeugd. Dat blijkt uit cijfers van de Jeugdmonitor Utrecht en de Gezondheidsmonitor Jeugd, gebaseerd op vragenlijsten die eind 2019 zijn afgenomen. Bijna 9 op de 10 kinderen uit groep 7 en 8 en jongeren uit klas 2 en 4 voelen zich gezond en gelukkig. Wel zijn er verschillen te zien op basis van hun achtergrondkenmerken.

Positief beeld

De resultaten van beide onderzoeken geven een positief beeld. 90% van de kinderen uit groep 7 en 8 en 87% van de jongeren in klas 2 en 4 in Utrecht ervaart de eigen gezondheid als (heel) goed. En 89% van de kinderen uit groep 7 en 8 en 87% van de jongeren uit klas 2 en 4 voelt zich meestal gelukkig. Met de onderzoeken wil de gemeente een breed beeld van gezondheid schetsen. Daarom wordt naast fysieke en mentale gezondheid ook gevraagd naar bijvoorbeeld de situatie op school, vrijetijdsbesteding en leefstijl. Omdat de onderzoeken vorig jaar zijn uitgevoerd, geven de resultaten nog geen inzicht in mogelijke gevolgen van het coronavirus.

Achtergrondkenmerken

Verschillen op basis van de achtergrondkenmerken zijn soms groot. Vooral kinderen en jongeren die bij beide ouders wonen, uit gezinnen komen met een hoog inkomen, geen migratieachtergrond hebben of zelf een hoger opleidingsniveau volgen (op het voortgezet onderwijs) voelen zich gelukkiger en gezonder. Ook locatie speelt mee: jongeren uit de wijken Noordwest en Overvecht scoren minder op verschillende gezondheidsthema’s, jongeren uit Noordoost juist beter. Kinderen en jongeren die zich minder gezond voelen hebben bijvoorbeeld vaker last van stress, ervaren thuis vaker problemen of worden vaker gepest.

JMU en GMJ

De Jeugdmonitor Utrecht (JMU) en de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) zijn onderzoeken naar het welzijn van de (Utrechtse) jeugd. Hiervoor zijn vragenlijsten ingevuld door meer dan 2.800 kinderen op het basisonderwijs en 3.500 jongeren op het voortgezet onderwijs. De JMU richt zich op Utrecht en de GMJ is een landelijk onderzoek dat iedere vier jaar plaatsvindt. Beide onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling Volksgezondheid van gemeente Utrecht, bij de GMJ gebeurt dat in samenwerking met het RIVM en de GGD regio Utrecht.

Aan de slag met (jeugd)gezondheid

De informatie uit de onderzoeken helpt de gemeente Utrecht om te bepalen op welke onderwerpen van gezondheid inzet nodig is of blijft. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere scholen, jeugdgezondheidszorg en buurtteams.

Meer weten?

De resultaten van beide onderzoeken en veel andere informatie over gezondheid in Utrecht is te vinden op www.volksgezondheidsmonitor.nl, een website van de gemeente Utrecht.


Gezondheidsmonitor: onderzoek naar gezondheid Utrechters

01-10-2020 | Hoe gezond is Utrecht? Op die vraag gaat de Gezondheidsmonitor antwoord geven.  Ruim 21.000 willekeurig gekozen Utrechters boven de 18 jaar worden rond 29 september 2020 per brief uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefstijl, woonomgeving en sociale contacten.

Landelijk én lokaal

De Gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten van alle Nederlanders. Elke vier jaar ontvangen 1,1 miljoen mensen in heel Nederland hiervoor een uitnodiging. Een deel van het onderzoek en de vragenlijst is gelijk voor alle gemeenten en dus ook voor Utrecht. Deze landelijke samenwerking zorgt ervoor dat de resultaten vergelijkbaar zijn. Daarnaast zijn er ook specifieke vragen voor Utrecht en voor de G4 (de vier grootste steden in Nederland) in opgenomen.

Lees meer over de Gezondheidsmonitor


Tweede editie Trendrapportage coronavirus

30-09-2020 | In de tweede editie van de Trendrapportage coronavirus kijken we naar de laatste ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daaromheen genomen zijn.

Bekijk de tweede Trendrapportage coronavirus


Junipeiling Bewonerspanel over gevolgen van het coronavirus

23-07-2020 | Van 29 mei tot en met 8 juni vroegen we leden van het Bewonerspanel Utrecht voor de tweede keer naar de gevolgen van het coronavirus op verschillende onderdelen van hun leven, zoals werk en inkomen, wonen en verhuizen, sport en cultuur. Ook hebben we panelleden gevraagd naar de kansen, negatieve gevolgen en ideeën die ontstaan uit de situatie van nu.

Lees verder in de rapportages van het Bewonerspanel


Straatintimidatie

21-07-2020 | We hebben een verkennend onderzoek gedaan onder inwoners over straatintimidatie. Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang ervan. Voor het onderzoek hadden we 8.000 Utrechters uitgenodigd voor een online vragenlijst. Daarnaast hebben we een aantal interviews gehad met inwoners die straatintimidatie hebben meegemaakt. De resultaten van deze interviews zijn een verdieping op de uitkomsten van de online vragenlijst. De resultaten staan in het rapport.

Lees het Rapport Onderzoek Straatintimidatie


Aprilpeiling Bewonerspanel over gevolgen van het coronavirus

02-07-2020 | In april vroegen we de leden van het Bewonerspanel Utrecht over de gevolgen van het coronavirus. Met deze peiling ontdekken we hoe Utrechters omgaan met het virus. We keken naar verschillende gebieden, zoals emotionele effecten, inkomen, thuiswerken en mantelzorg. Uit de peiling blijkt dat de overgrote meerderheid (89%) van de panelleden niet verwacht hulp nodig te hebben voor het inkomen vanwege het virus. Voor panelleden is er veel veranderd in hun uitgaven. Ze geven meer geld uit aan boodschappen en minder aan vrije tijd/recreatie, vervoer en kleding. Tijdens de peiling in april hield de meerderheid van de panelleden (66%) zichzelf meerdere keren per dag op de hoogte van het nieuws over het coronavirus.

Lees verder in de rapportage van het Bewonerspanel


Eerste editie Trendrapportage coronavirus

25-06-2020 | Wat zijn de gevolgen van corona in Utrecht op gezondheid, inkomen en rondkomen, economie, arbeidsmarkt, veiligheid en samenleven? U leest het in de eerste editie van de Trendrapportage coronavirus. Deze rapportage is gemaakt op basis van registratiegegevens, statistieken en het bewonerspanel over corona.

Bekijk de Trendrapportage coronavirus


Nieuwe website Utrecht in Cijfers

28-05-2020 | Met Utrecht in Cijfers zoekt u zelf betrouwbare cijfers over Utrecht en de wijken en buurten van de stad. Per thema ziet u een overzichtelijke selectie van de belangrijkste cijfers. Vaak gaan die cijfers over meerdere jaren. U kunt een wijk of buurt selecteren en daar de belangrijkste cijfers zien. Als u zelf specifieke selecties wilt maken, bijvoorbeeld over het aantal inwoners in een bepaalde leeftijdsgroep, dan kan dat in de databank. Utrecht in Cijfers is een website die cijfers over de stad voor een breed publiek beschikbaar stelt en toegankelijk maakt.

Ga naar de website Utrecht.incijfers.nl


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl