Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Beweeggedrag inwoners provincie Utrecht in kaart gebracht

24-11-2020 | Sport en bewegen wordt steeds belangrijker gevonden. De coronacrisis heeft daar ook invloed op. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen over bewegen staan in de nieuwe special 'Gezond bewegen' van de Staat van Utrecht. Deze geeft informatie over alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht, op basis van actueel onderzoek.

Bekijk de special 'Gezond bewegen'
 


Atlas voor gemeenten 2020 – Sport

23-11-2020 | In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2020 staat het thema sport centraal. Utrecht is na Amersfoort de meest sportieve stad van Nederland. De vaste indicatoren van de Atlas komen ook weer aan bod. Op de woonaantrekkelijkheidsindex neemt Utrecht net als voorgaande jaren de 2e positie in. Op de sociaal-economische index is Utrecht gestegen van de 4e naar de 3e positie.

Lees meer over de Atlas voor gemeenten 2020


Nulmeting Rivierenwijk, Transwijk, Dichterswijk

16-11-2020 | In de Merwedekanaalzone worden de komende 15 jaar 6 tot 10 duizend woningen gebouwd. Bewoners van de omliggende buurten maken zich zorgen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de leefbaarheid van hun buurt. De gemeente monitort daarom de leefbaarheid in de omliggende buurten. De nulmeting geeft een beschrijving van de leefbaarheid op diverse thema’s die samen met bewoners zijn gekozen.

Bekijk de Nulmeting 2020 Rivierenwijk, Transwijk, Dichterswijk (pdf, 1,9 MB)


Monitor Leefbaarheid

10-11-2020 | De Utrechtse Monitor Leefbaarheid laat zien hoe het staat met de leefbaarheid in 10 Utrechtse wijken en de 34 subwijken. In de Monitor Leefbaarheid onderscheiden we verschillende aspecten die samen een beeld van de leefbaarheid geven. De aspecten die we onderscheiden zijn bewoners, woningen, voorzieningen, fysieke omgeving, overlast en veiligheid. De monitor maakt gebruik van verschillende bronnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meningen en ervaringen die zijn opgehaald in de Inwonersenquête van de gemeente Utrecht, maar ook om registratiecijfers van de politie. We vullen de Monitor Leefbaarheid de komende tijd nog verder aan.

Bekijk de Monitor Leefbaarheid


Septemberpeiling Bewonerspanel over gevolgen van het coronavirus

28-10-2020 | Van 14 tot en met 27 september vroegen we leden van het Bewonerspanel voor de derde keer naar de gevolgen van het coronavirus op verschillende aspecten van hun leven. Er zijn vragen gesteld over onder andere werk en inkomen, zorg en verplaatsen/reizen binnen de gemeente Utrecht.

Lees de uitkomsten van het Bewonerspanel


Merendeel Utrechtse jeugd gezond en gelukkig

15-10-2020 | Het gaat goed met de Utrechtse jeugd. Dat blijkt uit cijfers van de Jeugdmonitor Utrecht en de Gezondheidsmonitor Jeugd, gebaseerd op vragenlijsten die eind 2019 zijn afgenomen. Bijna 9 op de 10 kinderen uit groep 7 en 8 en jongeren uit klas 2 en 4 voelen zich gezond en gelukkig. Wel zijn er verschillen te zien op basis van hun achtergrondkenmerken.

Lees meer over de Gezondheidsmonitor Jeugd


Gezondheidsmonitor: onderzoek naar gezondheid Utrechters

01-10-2020 | Hoe gezond is Utrecht? Op die vraag gaat de Gezondheidsmonitor antwoord geven.  Ruim 21.000 willekeurig gekozen Utrechters boven de 18 jaar worden rond 29 september 2020 per brief uitgenodigd een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefstijl, woonomgeving en sociale contacten.

Landelijk én lokaal

De Gezondheidsmonitor is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten van alle Nederlanders. Elke vier jaar ontvangen 1,1 miljoen mensen in heel Nederland hiervoor een uitnodiging. Een deel van het onderzoek en de vragenlijst is gelijk voor alle gemeenten en dus ook voor Utrecht. Deze landelijke samenwerking zorgt ervoor dat de resultaten vergelijkbaar zijn. Daarnaast zijn er ook specifieke vragen voor Utrecht en voor de G4 (de vier grootste steden in Nederland) in opgenomen.

Lees meer over de Gezondheidsmonitor


Tweede editie Trendrapportage coronavirus

30-09-2020 | In de tweede editie van de Trendrapportage coronavirus kijken we naar de laatste ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daaromheen genomen zijn.

Bekijk de tweede Trendrapportage coronavirus


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers