Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Staat van Utrecht: wonen, werken en leven in provincie Utrecht

14-03-2019 | De Staat van Utrecht is vernieuwd. De Staat van Utrecht geeft informatie over wonen, werken en leven in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Op basis van actueel onderzoek, met cijfers en analyses. Wat speelt er allemaal? Wat gaat goed in de regio, wat kan beter en waar liggen belangrijke opgaven voor de toekomst?

De Staat van Utrecht is een initiatief van de Provincie Utrecht. Hij is gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en het netwerk Utrecht2040. Ook vertegenwoordigers van diverse overheden, kennisinstellingen en andere organisaties zijn betrokken geweest bij het maken ervan.

Bekijk de Staat van Utrecht


Monitor Statushouders U16-gemeenten

14-03-2019 | In de U16-gemeenten wordt samengewerkt op het gebied van huisvesting en integratie van statushouders. De Monitor Statushouders U16-gemeenten geeft inzicht in wat de 16 gemeenten in de regio Utrecht gezamenlijk doen op deze gebieden. Statushouders die in de regio worden opgevangen, worden ook gehuisvest in de regio. Hierdoor is het mogelijk dat al in het azc begonnen wordt met de integratie.

Bekijk de Monitor Statushouders


Arbeidsmarktmonitor: de Utrechtse arbeidsmarkt in beeld

05-03-2019 | Is het aantal banen in de gemeente Utrecht gegroeid? Zijn er meer bedrijven gekomen in de stad? Hoe doet de Utrechtse arbeidsmarkt het vergeleken met andere grote steden? De Arbeidsmarktmonitor 2018 gaat in op deze onderwerpen. Ook gaat de Arbeidsmarktmonitor over de kenmerken van werkenden en werkzoekenden. En er is aandacht voor de uitdagingen voor de Utrechtse arbeidsmarkt in de toekomst.

Bekijk de Arbeidsmarktmonitor 2018


Bevolkingsprognose 2018

19-12-2018 | De Bevolkingsprognose 2018 geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2018 telde Utrecht 347.574 inwoners. We verwachten dat dit in 2024 voor het eerst meer dan 400.000 zal zijn. Dit is een jaar eerder dan de prognosecijfers vorig jaar lieten zien. Dat komt vooral door de plannen voor woningbouw.

Lees verder over de bevolkingsprognose 2018


Veiligheid tijdens het uitgaan in de Utrechtse binnenstad

vol terras van café de zaak bij nacht

16-11-2018 | Hoe veilig voelt uitgaanspubliek zich op straat en in discotheken en cafés? Op welke locaties komen gevoelens van onveiligheid voor? En wat zijn hier de belangrijkste redenen voor? Deze vragen komen aan bod in het rapport ‘Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018’. Ook gaat het rapport over ondernemers van nachthorecazaken: hebben zij bijvoorbeeld te maken met onveilige situaties in (de directe omgeving van) hun bedrijf? En hebben ondernemers het afgelopen jaar te maken gehad met een incident in hun bedrijf?

Bekijk het rapport Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018 (pdf, 620 kB)


Hoe is er gestemd in de Utrechtse buurten en wijken?

Verkiezingsuitslag gemeenteraad Utrecht 2018

15-11-2018 | De uitslagen van verkiezingen geven een beeld over de mensen die samenleven in een land, regio, gemeente of wijk. Ze tonen aan wat mensen die op een bepaalde plek in een dorp of stad wonen, belangrijk vinden.

Onderzoeker Josse de Voogd van Telos onderzocht de uitslagen van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. Zijn publicatie laat zien hoe mensen stemmen in de Utrechtse buurten en wijken en hoe dit anders is dan een paar jaar geleden. Ook geeft de publicatie een beeld van hoe wijken en buurten veranderen, onder andere doordat er meer en/of andere woningen worden gebouwd. Het geeft een beeld van de verschillende groepen die er in de stad wonen en of deze wel of niet veel met elkaar omgaan. Tot slot laat de publicatie zien hoe de uitslagen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht verschillen van de uitslagen in de rest van Nederland.
Bekijk de publicatie Ruimtelijke analyse uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Utrecht (pdf, 3,5 MB)


Per 1 oktober een nieuw verkeersmodel

weg met auto's en fietser

15-10-2018 | Wat gebeurt er met de hoeveelheid verkeer als er een woningbouwproject bijkomt? Hoeveel auto’s en fietsers rijden er in de stad over 10 jaar? Op dit soort vragen geeft het verkeersmodel antwoord. Sinds 1 oktober 2018 is er een nieuw verkeersmodel, het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) 3.4. Dit model wordt nu voor alle projecten en berekeningen gebruikt.

Lees meer op de pagina Verkeerscijfers


Wijkanalyse Noordoost

straat in Noordoost

19-07-2018 | Voor de wijkopgaven is gekeken hoe de wijk Noordoost ervoor staat in vergelijking met het gemiddelde van de stad. Dit is gedaan door een verdiepende analyse van de Inwonersenquête. De wijkanalyse gaat in op 11 onderwerpen zoals wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, cultuur en duurzaamheidsinitiatieven.

Bekijk de wijkanalyse Noordoost (pdf, 1,18 MB)


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl