Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Uitslag verkiezing Europees Parlement 2024

17-06-2024 | Op 6 juni was de verkiezing voor het Europees Parlement. In Utrecht was de opkomst 56,3%. Dit is 5% meer dan in 2019 en hetzelfde als de opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. Utrechters konden stemmen bij 186 stembureaus.

Bekijk de verkiezingsrapportage


Wonen in Utrecht 2023

25-04-2024 | De rapportage Wonen in Utrecht bevat informatie over verschillende aspecten van de woningmarkt, zoals de ontwikkeling van de woningvoorraad, de vraag naar huur- en koopwoningen, de prijzen, de betaalbaarheid en de beschikbaarheid. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van het wonen in Utrecht en de uitdagingen waar de stad voor staat.

Bekijk de rapportage


Nieuwe Utrecht Monitor is uit

24-04-2024 | In Utrecht gaat nog steeds veel goed, maar er zijn dit jaar ook meer negatieve ontwikkelingen dan in eerdere jaren. Dit staat in de nieuwe editie van de Utrecht Monitor. In de monitor gaan we onder andere in op persoonlijk welzijn, onderwijs, gezondheid, sociale cohesie, milieu, arbeidsmarkt, economie en veiligheid. Door zo breed naar de Utrechtse maatschappij te kijken geeft de monitor inzicht in de ‘brede welvaart’ in de stad.

Bekijk de Utrecht Monitor


Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage energie 2023

24-04-2024 | Waar staan we als stad en als gemeentelijke organisatie als het gaat om duurzaamheid? Lees het in het tiende Duurzaamheidsverslag. Het maakt de balans op voor de Utrechtse leefomgeving in de stad. In de Voortgangsrapportage Energie van de stad kijken we naast de feitelijke resultaten ook terug op de voortgang van de projecten die we voor energie uitvoeren.

Bekijk het Duurzaamheidsverslag
Bekijk de Voortgangsrapportage energie


Utrechtse Nieuwe Economie Index

17-04-2024 | Om de Utrechtse bedrijven te stimuleren de transitie naar een Nieuwe Economie te maken introduceert Utrecht dit jaar, als eerste gemeente in Nederland, de Utrechtse NEx. Dit is een lokale doorvertaling van de Nieuwe Economie Index (NEx), die door MVO Nederland ontwikkeld is.

Bekijk de Utrechtse index


Monitor inburgering

13-02-2024 | In dit onderzoek kijken we naar de manier waarop inburgeraars zich 'thuis weten' in Utrecht. Het gaat om inburgeraars die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn. Het is voor het eerst dat dit op een integrale manier voor Utrecht plaatsvindt.

Bekijk de Monitor inburgering

 


Segregatiemonitor basisonderwijs

22-12-2023 | In deze monitor kijken we hoeveel Utrechtse kinderen met verschillende achtergrondkenmerken samen naar de basisschool gaan (onderwijssegregatie). Het gaat dan om achtergrondkenmerken opleiding, inkomen en herkomst. En we vergelijken het met Nederland en de andere G4-gemeenten.

Bekijk de segregatiemonitor


Bevolkingsprognose 2023

13-12-2023 | De Bevolkingsprognose 2023 voorspelt de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. We kijken hierbij naar de plannen voor nieuwe woningen. En naar ontwikkelingen in de bevolking, zoals geboorte, sterfte en nieuwkomers. Op 1 januari 2023 had Utrecht 367.984 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2029 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen tot 2040 groeien.

Lees meer over de Bevolkingsprognose 2023


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers