Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Nieuwe bevolkingscijfers 2020

02-03-2020 | De bevolking van Utrecht groeit door. Op 1 januari 2020 had Utrecht 357.719 inwoners. Dat zijn 4.778 inwoners meer dan het jaar daarvoor.Meer dan de helft van de bevolkingsgroei in 2019 vond plaats in de wijk Leidsche Rijn (+2.450 inwoners). Daarna volgen Vleuten-De Meern (+1.006) en Noordwest (+691). In de wijken Oost en West nam in 2019 het aantal inwoners af (resp. -401 en -147).

Vleuten-De Meern blijft de grootste wijk van Utrecht (49.795 inwoners), gevolgd door Noordwest (45.270) en Leidsche Rijn (41.309). Binnenstad is de kleinste wijk (19.412 inwoners).De bevolkingsontwikkeling van de stad varieert sterk naar leeftijd. De sterkste toename zien we in de leeftijden van 26 t/m 34 jaar (+2.768). Daarentegen nam de leeftijdsgroep van 20 t/m 24 jaar in 2019 af in omvang (-1.424).

Bekijk de bevolkingscijfers op WistUdata


Nulmeting Leefbaarheid Rivierenwijk, Transwijk

16-01-2020 | In de Merwedekanaalzone worden de komende jaren 6 tot 10 duizend woningen gebouwd. Bewoners van de omliggende buurten Rivierenwijk en Transwijk hebben zorgen geuit over de leefbaarheid van hun buurt. De gemeente heeft toegezegd om de leefbaarheid in het gebied te monitoren. Deze nulmeting beschrijft de leefbaarheid op diverse thema’s die in samenspraak met bewoners zijn gekozen.

Lees de nulmeting leefbaarheid Rivierenwijk, Transwijk


Bevolkingsprognose 2019

11-12-2019 | De Bevolkingsprognose 2019 geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2019 telde Utrecht 352.941 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2025 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien.

Lees verder over de bevolkingsprognose 2019


Dit is Utrecht

06-11-2019 | Weet jij hoeveel Utrechters wekelijks sporten? Hoeveel concerten er jaarlijks zijn? Of hoeveel verschillende nationaliteiten Utrecht telt? In dit animatiefilmpje en foldertje vertellen we met cijfers en beelden wat voor stad Utrecht is en wil zijn.

Bekijk het animatiefilmpje en de folder Dit is Utrecht


Resultaten Septemberpeilingen Bewonerspanel

01-11-2019 | In september 2019 hielden we 2 peilingen onder de leden van het bewonerspanel. In de eerste peiling zijn vragen gesteld over de opvang van asielzoekers. De tweede peiling ging over deelfietsen. In beide rapportages zijn per vraag de resultaten opgenomen.

Bekijk de resultaten van het Bewonerspanel


Resultaten Meipeiling Bewonerspanel

16-09-2019 | Van 6 tot en met 20 mei 2019 hield de afdeling Onderzoek een peiling onder de leden van het Bewonerspanel. In deze peiling zijn over 3 onderwerpen vragen gesteld. Festivals en evenementen, aanhef in gemeentelijke brieven en e-mails en Koningsnacht en Koningsdag.

Bekijk de resultaten van het Bewonerspanel


Atlas voor gemeenten 2019 – Groei en krimp

27-05-2019 | In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2019 staat het thema ‘groei en krimp’ centraal. Utrecht is de stad die het sterkst groeit: over de afgelopen 10 jaar kent Utrecht de relatief sterkste bevolkingstoename. Op de zogenoemde woonaantrekkelijkheidsindex neemt Utrecht net als voorgaande jaren de 2e positie in, na Amsterdam en voor Amstelveen. Utrecht neemt de 4e positie in op de sociaal-economische index.

Lees meer over de Atlas voor gemeenten 2019


Bezoekersonderzoek 2017-2018

23-05-2019 | Wat is de reden waarom mensen Utrecht bezoeken? Het Bezoekersonderzoek 2017-2018 geeft hier inzicht in. Bij toeristische bezoekers, zakelijke bezoekers en mensen die in de gemeente Utrecht wonen, werken en/of studeren zijn vragenlijsten afgenomen. Het onderzoek geeft ook inzicht in de meest bezochte attracties en de vervoerswijze van bezoekers.

Lees meer over het Bezoekersonderzoek 2017-2018


Duurzaamheidsverslag 2018

23-05-2019 | In dit duurzaamheidsverslag staan cijfers over de leefomgeving in Utrecht, aan de hand van 55 indicatoren. De CO2-uitstoot daalt, het aantal zonnepanelen stijgt, het aantal laadpalen voor elektrische auto’s neemt toe. Ook scheiden we meer afval en er zijn meer groene daken.

Lees verder over het duurzaamheidsverslag en voortgangsrapportage energie


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl

Uw mening