Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Atlas voor gemeenten 2019 – Groei en krimp

27-05-2019 | In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2019 staat het thema ‘groei en krimp’ centraal. Utrecht is de stad die het sterkst groeit: over de afgelopen 10 jaar kent Utrecht de relatief sterkste bevolkingstoename. Op de zogenoemde woonaantrekkelijkheidsindex neemt Utrecht net als voorgaande jaren de 2e positie in, na Amsterdam en voor Amstelveen. Utrecht neemt de 4e positie in op de sociaal-economische index.

Lees meer over de Atlas voor gemeenten 2019


Bezoekersonderzoek 2017-2018

23-05-2019 | Wat is de reden waarom mensen Utrecht bezoeken? Het Bezoekersonderzoek 2017-2018 geeft hier inzicht in. Bij toeristische bezoekers, zakelijke bezoekers en mensen die in de gemeente Utrecht wonen, werken en/of studeren zijn vragenlijsten afgenomen. Het onderzoek geeft ook inzicht in de meest bezochte attracties en de vervoerswijze van bezoekers.

Lees meer over het Bezoekersonderzoek 2017-2018


Duurzaamheidsverslag 2018

23-05-2019 | In het nieuwste duurzaamheidsverslag staan de nieuwste cijfers over de leefomgeving in Utrecht, aan de hand van 55 indicatoren.
De CO2 uitstoot daalt, het aantal zonnepanelen stijgt, het aantal laadpalen voor elektrische auto’s neemt toe, we scheiden meer afval en er zijn meer groene daken.

Lees verder over het duurzaamheidsverslag en voortgangsrapportage energie


Utrecht Monitor

08-05-2019 | We zien in 2019 weer veel positieve ontwikkelingen in Utrecht. In een groeiende stad gaat het met de meeste inwoners goed. Dit tonen de nieuwste cijfers over Utrecht, zoals te lezen in de Utrecht Monitor. De Utrecht Monitor laat met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat.

Lees verder over de Utrecht Monitor


Wijkwijzer 2019

logo wijkwijzer 2019

13-05-2019 | In de nieuwe WijkWijzer staan feiten en cijfers over de 10 Utrechtse wijken. De WijkWijzer is een online dashboard met plaatjes en figuren. In het dashboard staan de nieuwste kerncijfers over de Utrechtse wijken, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. Daarnaast kunt u in het dashboard vinden hoe inwoners hun wijk beleven.
Bekijk de WijkWijzer 2019


Onderzoek parkeervergunninghouders

06-05-2019 | Hoe vaak gebruiken houders van een parkeervergunning in Utrecht hun auto? En wat zijn overwegingen om wel of geen deelauto te gebruiken? Deze vragen zijn in maart met een online onderzoek gesteld aan houders van een parkeervergunning. De gemeente gebruikt de uitkomsten als input voor het mobiliteits-en parkeerbeleid.

Lees verder over het Onderzoek parkeervergunninghouders


Staat van Utrecht: wonen, werken en leven in provincie Utrecht

14-03-2019 | De Staat van Utrecht is vernieuwd. De Staat van Utrecht geeft informatie over wonen, werken en leven in de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Op basis van actueel onderzoek, met cijfers en analyses. Wat speelt er allemaal? Wat gaat goed in de regio, wat kan beter en waar liggen belangrijke opgaven voor de toekomst?

De Staat van Utrecht is een initiatief van de Provincie Utrecht. Hij is gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en het netwerk Utrecht2040. Ook vertegenwoordigers van diverse overheden, kennisinstellingen en andere organisaties zijn betrokken geweest bij het maken ervan.

Bekijk de Staat van Utrecht


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl