Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Bewonerspanel over de toekomst van de stad Utrecht

03-02-2021| De gemeente werkt elke dag aan de toekomst van onze stad. Doel is om de kwaliteit van leven van alle inwoners te verbeteren. De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 gaat uitvoerig in op de manier waarop wij de groei van onze stad in goede banen willen leiden en hoe we kwaliteit aan de stad kunnen toevoegen. In oktober 2020 is het Bewonerspanel gevraagd om hun toekomstvisie van de stad met ons te delen.

Rapportage Bewonerspanel RSU


Derde Trendrapportage coronavirus

06-01-2021| De Trendrapportage coronavirus gaat over nieuwste ontwikkelingen in de stad en regio Utrecht in deze tijden van het coronavirus. De derde editie volgt de ontwikkelingen tot begin december 2020.

Bekijk de Trendrapportage Coronavirus


Bevolkingsprognose 2020

16-12-2020 | De bevolkingsprognose 2020 voorspelt de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2020 telde Utrecht 357.719 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2027 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien.

Lees verder over de bevolkingsprognose 2020


Beweeggedrag inwoners provincie Utrecht in kaart gebracht

24-11-2020 | Sport en bewegen wordt steeds belangrijker gevonden. De coronacrisis heeft daar ook invloed op. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen over bewegen staan in de nieuwe special 'Gezond bewegen' van de Staat van Utrecht. Deze geeft informatie over alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht, op basis van actueel onderzoek.

Bekijk de special 'Gezond bewegen'


Atlas voor gemeenten 2020 – Sport

23-11-2020 | In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2020 staat het thema sport centraal. Utrecht is na Amersfoort de meest sportieve stad van Nederland. De vaste indicatoren van de Atlas komen ook weer aan bod. Op de woonaantrekkelijkheidsindex neemt Utrecht net als voorgaande jaren de 2e positie in. Op de sociaal-economische index is Utrecht gestegen van de 4e naar de 3e positie.

Lees meer over de Atlas voor gemeenten 2020


Nulmeting Rivierenwijk, Transwijk, Dichterswijk

16-11-2020 | In de Merwedekanaalzone worden de komende 15 jaar 6 tot 10 duizend woningen gebouwd. Bewoners van de omliggende buurten maken zich zorgen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de leefbaarheid van hun buurt. De gemeente monitort daarom de leefbaarheid in de omliggende buurten. De nulmeting geeft een beschrijving van de leefbaarheid op diverse thema’s die samen met bewoners zijn gekozen.

Bekijk de Nulmeting 2020 Rivierenwijk, Transwijk, Dichterswijk (pdf, 1,9 MB)


Monitor Leefbaarheid

10-11-2020 | De Utrechtse Monitor Leefbaarheid laat zien hoe het staat met de leefbaarheid in 10 Utrechtse wijken en de 34 subwijken. In de Monitor Leefbaarheid onderscheiden we verschillende aspecten die samen een beeld van de leefbaarheid geven. De aspecten die we onderscheiden zijn bewoners, woningen, voorzieningen, fysieke omgeving, overlast en veiligheid. De monitor maakt gebruik van verschillende bronnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om meningen en ervaringen die zijn opgehaald in de Inwonersenquête van de gemeente Utrecht, maar ook om registratiecijfers van de politie. We vullen de Monitor Leefbaarheid de komende tijd nog verder aan.

Bekijk de Monitor Leefbaarheid


Septemberpeiling Bewonerspanel over gevolgen van het coronavirus

28-10-2020 | Van 14 tot en met 27 september vroegen we leden van het Bewonerspanel voor de derde keer naar de gevolgen van het coronavirus op verschillende aspecten van hun leven. Er zijn vragen gesteld over onder andere werk en inkomen, zorg en verplaatsen/reizen binnen de gemeente Utrecht.

Lees de uitkomsten van het Bewonerspanel


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers