Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Segregatiemonitor basisonderwijs

22-12-2023 | In deze monitor kijken we hoeveel Utrechtse kinderen met verschillende achtergrondkenmerken samen naar de basisschool gaan (onderwijssegregatie). Het gaat dan om achtergrondkenmerken opleiding, inkomen en herkomst. En we vergelijken het met Nederland en de andere G4-gemeenten.

Bekijk de segregatiemonitor


Bevolkingsprognose 2023

13-12-2023 | De Bevolkingsprognose 2023 voorspelt de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. We kijken hierbij naar de plannen voor nieuwe woningen. En naar ontwikkelingen in de bevolking, zoals geboorte, sterfte en nieuwkomers. Op 1 januari 2023 had Utrecht 367.984 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2029 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen tot 2040 groeien.

Lees meer over de Bevolkingsprognose 2023


Veiligheidsbeleving uitgaan Binnenstad 2023

05-07-2023 | We onderzochten hoe veilig mensen zich voelen tijdens het uitgaan in de Utrechtse binnenstad. En hoe veilig de (nacht)horecaondernemers zich voelen. Waarom voelen ze zich onveilig? Hoe erg voelen mensen zich tijdens het uitgaan geïntimideerd op straat of voelen ze zich gediscrimineerd? En wat zou er volgens hen gedaan moeten worden om dit te verbeteren? Het rapport 'Veiligheidsbeleving uitgaan Binnenstad 2023' geeft inzicht in deze vragen.

Bekijk het rapport


Duurzaamheidsverslag en Voortgangsrapportage energie 2022

21-06-2023 | Waar staan we als stad en als gemeentelijke organisatie als het gaat om duurzaamheid? Lees het in het Duurzaamheidsverslag. In de Voortgangsrapportage Energie van de stad kijken we naast de feitelijke resultaten ook terug op de voortgang van de projecten die we voor energie uitvoeren.

Bekijk het Duurzaamheidsverslag
Bekijk de Voortgangsrapportage energie


Atlas voor gemeenten 2023 – groen & blauw

02-06-2023 | In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2023 staat het thema groene en blauwe natuur centraal.

Op de groenblauwe index staat Utrecht op de 16e plek. De vaste onderdelen van de Atlas komen ook weer aan bod. Utrecht neemt de 4e plek in op de vernieuwde woonaantrekkelijkheidsindex en de 3e plek op de sociaal-economische index.

Lees meer over de Atlas voor gemeenten van 2023


Nieuwe Utrecht Monitor is uit

16-05-2023 | In Utrecht gaat veel goed, maar er liggen ook uitdagingen. Dit staat in de nieuwe editie van de Utrecht Monitor. In de monitor gaan we in op gezondheid, persoonlijk welzijn, onderwijs, sociale cohesie, milieu, arbeidsmarkt, economie en veiligheid. Daarmee geeft de monitor inzicht in de 'brede welvaart' in de stad.

Bekijk de Utrecht Monitor


Wonen in Utrecht

28-03-2023 | De nieuwe rapportage ‘Wonen in Utrecht’ geeft inzicht in de Utrechtse woningmarkt. Op basis van de WoON21-enquête en registratiedata gaan we in op de ontwikkeling van de woningvoorraad, de vraag naar huur- en koopwoningen, de prijzen, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Hierdoor ontstaat een beeld van het wonen in Utrecht en de uitdagingen waar de stad voor staat.

Bekijk de rapportage Wonen in Utrecht


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers