Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

GroenLinks en Water Natuurlijk grootste bij verkiezingen

17-03-2023 | De rapportages voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen geven inzicht in de manier waarop in Utrecht is gestemd. De informatie is per partij en per wijk beschikbaar. GroenLinks is de grootste partij bij de Provinciale Staten en Water Natuurlijk bij de waterschappen.

Bekijk de rapportages van de verkiezingen


Bevolkingsprognose 2022

14-12-2022 | De Bevolkingsprognose 2022 geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2022 telde Utrecht 361.742 inwoners. We verwachten dat Utrecht in 2028 voor het eerst meer dan 400.000 inwoners heeft. Alle Utrechtse wijken zullen in de periode tot 2040 groeien.

Lees meer over de Bevolkingsprognose 2022


67+ in de provincie Utrecht

17-11-2022 | De nieuwe special van de provinciale Staat van Utrecht is verschenen. Deze is gemaakt door Onderzoek & Advies. Onderwerp dit jaar is: '67+ in de provincie Utrecht, uitdagingen en kansen voor 2040'. In de special wordt vooruitgekeken naar wat het betekent als er straks veel meer ouderen zijn en relatief minder jongvolwassenen om deze groep te ondersteunen.

Bekijk 67+ in de provincie Utrecht in 2040


Atlas voor gemeenten 2022 – wonen

29-6-2022 | In de Atlas voor gemeenten worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. In de nieuwe Atlas van 2022 staat het thema wonen centraal. Op de woondruk-index staat Utrecht op de 5e plek. De vaste onderdelen van de Atlas komen ook weer aan bod. Utrecht neemt de 2e plek in op zowel de woonaantrekkelijkheidsindex als de sociaal-economische index.

Lees meer over de Atlas voor gemeenten 2022

 


25e editie Utrecht Monitor is uit

25-05-2022 | Met de meeste Utrechters gaat het goed, maar onze stad met een diverse bevolking kent ook grote verschillen. Dit staat in de nieuwe editie van de monitor. We blikken terug op 2021 en delen de eerste cijfers over 2022.

Naar de Utrecht Monitor

 


Rapport onderzoek bodycams

24-05-2022 | In 2021 namen boa's en toezichthouders van de gemeente Utrecht de bodycam in gebruik. Met een onderzoek is gekeken of en hoe het gebruik van de bodycam voldoet aan de doelstellingen in het bodycambesluit. Zoals versterken van het veiligheidsgevoel van gebruikers van de bodycam, bijdragen aan de-escalatie en verhogen van het lerend vermogen. De resultaten zijn te lezen in het rapport Onderzoek bodycams.

Lees het rapport Onderzoek bodycams


Monitor Samen voor Overvecht 2021

19-05-2022 | In deze monitor volgen we de ontwikkeling van de ambities voor de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Ook staat hierin de informatie die we in kenniskringen met bewoners en professionals in de wijk hebben opgehaald, naar aanleiding van de cijfers.

Bekijk de monitor 2021

 


Onze organisatie cultureel meer divers maken

Wij willen onze organisatie meer cultureel divers maken. Zo vormen we een betere afspiegeling van de stad. Om te kijken of wij goed op weg zijn, laten we dit meten via de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS.

Bekijk de resultaten en begeleidende raadsbrief

 

 


 

Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers