Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Wijkanalyse Noordoost

straat in Noordoost

19-07-2018 | Voor de wijkopgaven is gekeken hoe de wijk Noordoost ervoor staat in vergelijking met het gemiddelde van de stad. Dit is gedaan door een verdiepende analyse van de Inwonersenquête. De wijkanalyse gaat in op 11 onderwerpen zoals wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, cultuur en duurzaamheidsinitiatieven.

Bekijk de wijkanalyse Noordoost (pdf, 1,18 MB)


Leren van de wijkaanpak

28-06-2018 | Het rapport ‘Leren van de wijkaanpak’ brengt succesfactoren en leerpunten in beeld van de wijkaanpak (2007-2017). Ook bevat het een analyse van de staat van de Utrechtse subwijken ten opzichte van elkaar. De Krachtwijkaanpak heeft wat de gemeente betreft verbeteringen in de wijken opgeleverd. Het gaat om kleine stapjes die voor de betreffende buurten heel belangrijk zijn, zoals fruit eten en talentontwikkeling op school, meer betrokkenheid van ouders in de wijk, taal- en computerlessen en jongeren ondersteunen om werk te vinden. Verbeteringen zijn een kwestie van lange adem en nu is een aanpak per (sub)buurt nodig. Er komt een vervolg om een aanpak van wijk naar buurt te ontwikkelen. Hiermee levert het rapport een bijdrage aan de uitwerking van het coalitieakkoord ‘Utrecht: Ruimte voor iedereen’.
 Bekijk het rapport ‘Leren van de wijkaanpak’ (pdf, 1,3 MB)


Ervaren verschillen op de werkvloer tussen 'flexibelen' en 'vasten'

13-06-18 | Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in najaar 2017 is uitgevoerd onder alle medewerkers van de gemeente Utrecht. Er wordt gekeken in welke mate flexibele medewerkers, ten opzichte van vaste medewerkers, verschillen ervaren op de werkvloer en in tevredenheid over hun aanstellingsachtergrond. Een van de conclusies is dat het voor ongeveer een derde van de flexibelen gaat om een vrije keuze om zo te werken. Ruim de helft van de flexibele medewerkers hoopt een vaste baan aan hun contract over te houden. De verhouding vast-flexibel in de gemeentelijke organisatie was in 2017 73% ten opzichte van 27%. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en de FNV.

Bekijk het hele rapport 'flexibele arbeidsrelaties' (pdf, 909 kB)


Atlas voor gemeenten 2018 – Cultuur

30-05-2018 | In de nieuwe Atlas voor gemeenten staat dit jaar ‘cultuur’ centraal. De gemeente Utrecht staat op de 4e positie (van de 50) op de cultuurindex. Net als voorgaande jaren neemt Utrecht de 2e positie in op de zogenoemde woonaantrekkelijkheidsindex, na Amsterdam en voor Amstelveen. Utrecht is licht gedaald op de sociaal-economische index, van de 3e naar de 4e plek. Utrecht is de enige gemeente die in de top-5 staat van zowel de woonaantrekkelijkheidsindex, de sociaal-economische index als de cultuurindex.

Bekijk de Atlas voor gemeenten 2018


Groen in en om de stad

30-05-2018 | 'Groen in en om de stad' is de titel van de nieuwe special van de Staat van Utrecht, de provinciale monitor. In de special wordt ingegaan op het belang van groen voor onze leefomgeving, vanuit zes perspectieven: bevolkingsgroei, klimaatadaptatie, lichamelijke gezondheid, geestelijk welzijn, recreatie en ecologisch evenwicht. Voor de special zijn gegevens de 26 gemeenten van de provincie Utrecht bij elkaar gebracht. De Staat van Utrecht is een initiatief van de provincie Utrecht, in samenwerking met de gemeente Utrecht en Netwerk Utrecht2040.

Bekijk de special 'Groen in en om de stad'


Blik op de stad 2017

23-05-2018 | De Blik op de stad 2017 geeft inzicht in de stand en ontwikkeling van vastgoed in de gemeente Utrecht. De rapportage behandelt de thema’s kantorenmarkt, retail, bedrijfsruimten, kleinschalige bedrijfsruimte, woningmarkt, transformatie en horeca.

Bekijk de Blik op de stad 2017


CO₂-uitstoot daalt in Utrecht (Duurzaamheidsverslag)

14-05-2018 | Tussen 2010 en 2016 is de CO₂-uitstoot met 6% gedaald. Door schoner vervoer en door de inzet van bedrijven. Utrecht heeft de meeste deelauto’s per inwoner van Nederland. En dat is weer goed voor de CO₂-uitstoot. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2017.
Bekijk de documenten op de pagina Duurzaamheidsverslag


Utrecht Monitor 2018

logo met tekst Utrecht Monitor

08-05-2018 | De nieuwe Utrecht Monitor is uit. De Utrecht Monitor 2018 laat zien dat het goed gaat met de stad. Utrecht heeft een grote aantrekkingskracht, waardoor de stad groeit. De economie groeit ook, de gezondheid verbetert en Utrechters zijn positiever over hun toekomst.

Maar er is ook een keerzijde. Niet iedereen deelt mee in alle positieve ontwikkelingen en een aantal problemen in de stad blijken hardnekkig te zijn. De Utrecht Monitor 2018 toont weer duidelijke verschillen tussen wijken en tussen inwoners met verschillende opleidingsniveaus. Het gaat hierbij om geluksgevoelens, leefstijl en (maatschappelijk) welbevinden.

De uitdaging voor de stad blijft om ook met de komende groei een gezonde en leefbare woonomgeving te bieden voor álle inwoners.

Bekijk de Utrecht Monitor 2018


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl

Volg ons op Twitter