Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Uitgelicht

Bevolkingsprognose 2018

19-12-2018 | De Bevolkingsprognose 2018 geeft een voorspelling van de groei van de Utrechtse bevolking tot 2040. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op woningbouwplannen en ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2018 telde Utrecht 347.574 inwoners. We verwachten dat dit in 2024 voor het eerst meer dan 400.000 zal zijn. Dit is een jaar eerder dan de prognosecijfers vorig jaar lieten zien. Dat komt vooral door de plannen voor woningbouw.

Lees verder over de bevolkingsprognose 2018


Veiligheid tijdens het uitgaan in de Utrechtse binnenstad

vol terras van café de zaak bij nacht

16-11-2018 | Hoe veilig voelt uitgaanspubliek zich op straat en in discotheken en cafés? Op welke locaties komen gevoelens van onveiligheid voor? En wat zijn hier de belangrijkste redenen voor? Deze vragen komen aan bod in het rapport ‘Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018’. Ook gaat het rapport over ondernemers van nachthorecazaken: hebben zij bijvoorbeeld te maken met onveilige situaties in (de directe omgeving van) hun bedrijf? En hebben ondernemers het afgelopen jaar te maken gehad met een incident in hun bedrijf?

Bekijk het rapport Veiligheidsbeleving Uitgaan Binnenstad 2018 (pdf, 620 kB)


Hoe is er gestemd in de Utrechtse buurten en wijken?

Verkiezingsuitslag gemeenteraad Utrecht 2018

15-11-2018 | De uitslagen van verkiezingen geven een beeld over de mensen die samenleven in een land, regio, gemeente of wijk. Ze tonen aan wat mensen die op een bepaalde plek in een dorp of stad wonen, belangrijk vinden.

Onderzoeker Josse de Voogd van Telos onderzocht de uitslagen van de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. Zijn publicatie laat zien hoe mensen stemmen in de Utrechtse buurten en wijken en hoe dit anders is dan een paar jaar geleden. Ook geeft de publicatie een beeld van hoe wijken en buurten veranderen, onder andere doordat er meer en/of andere woningen worden gebouwd. Het geeft een beeld van de verschillende groepen die er in de stad wonen en of deze wel of niet veel met elkaar omgaan. Tot slot laat de publicatie zien hoe de uitslagen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht verschillen van de uitslagen in de rest van Nederland.
Bekijk de publicatie Ruimtelijke analyse uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Utrecht (pdf, 3,5 MB)


Per 1 oktober een nieuw verkeersmodel

weg met auto's en fietser

15-10-2018 | Wat gebeurt er met de hoeveelheid verkeer als er een woningbouwproject bijkomt? Hoeveel auto’s en fietsers rijden er in de stad over 10 jaar? Op dit soort vragen geeft het verkeersmodel antwoord. Sinds 1 oktober 2018 is er een nieuw verkeersmodel, het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) 3.4. Dit model wordt nu voor alle projecten en berekeningen gebruikt.

Lees meer op de pagina Verkeerscijfers


Wijkanalyse Noordoost

straat in Noordoost

19-07-2018 | Voor de wijkopgaven is gekeken hoe de wijk Noordoost ervoor staat in vergelijking met het gemiddelde van de stad. Dit is gedaan door een verdiepende analyse van de Inwonersenquête. De wijkanalyse gaat in op 11 onderwerpen zoals wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, cultuur en duurzaamheidsinitiatieven.

Bekijk de wijkanalyse Noordoost (pdf, 1,18 MB)


Leren van de wijkaanpak

28-06-2018 | Het rapport ‘Leren van de wijkaanpak’ brengt succesfactoren en leerpunten in beeld van de wijkaanpak (2007-2017). Ook bevat het een analyse van de staat van de Utrechtse subwijken ten opzichte van elkaar. De Krachtwijkaanpak heeft wat de gemeente betreft verbeteringen in de wijken opgeleverd. Het gaat om kleine stapjes die voor de betreffende buurten heel belangrijk zijn, zoals fruit eten en talentontwikkeling op school, meer betrokkenheid van ouders in de wijk, taal- en computerlessen en jongeren ondersteunen om werk te vinden. Verbeteringen zijn een kwestie van lange adem en nu is een aanpak per (sub)buurt nodig. Er komt een vervolg om een aanpak van wijk naar buurt te ontwikkelen. Hiermee levert het rapport een bijdrage aan de uitwerking van het coalitieakkoord ‘Utrecht: Ruimte voor iedereen’.
 Bekijk het rapport ‘Leren van de wijkaanpak’ (pdf, 1,3 MB)


Ervaren verschillen op de werkvloer tussen 'flexibelen' en 'vasten'

13-06-18 | Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in najaar 2017 is uitgevoerd onder alle medewerkers van de gemeente Utrecht. Er wordt gekeken in welke mate flexibele medewerkers, ten opzichte van vaste medewerkers, verschillen ervaren op de werkvloer en in tevredenheid over hun aanstellingsachtergrond. Een van de conclusies is dat het voor ongeveer een derde van de flexibelen gaat om een vrije keuze om zo te werken. Ruim de helft van de flexibele medewerkers hoopt een vaste baan aan hun contract over te houden. De verhouding vast-flexibel in de gemeentelijke organisatie was in 2017 73% ten opzichte van 27%. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en de FNV.

Bekijk het hele rapport 'flexibele arbeidsrelaties' (pdf, 909 kB)


Atlas voor gemeenten 2018 – Cultuur

30-05-2018 | In de nieuwe Atlas voor gemeenten staat dit jaar ‘cultuur’ centraal. De gemeente Utrecht staat op de 4e positie (van de 50) op de cultuurindex. Net als voorgaande jaren neemt Utrecht de 2e positie in op de zogenoemde woonaantrekkelijkheidsindex, na Amsterdam en voor Amstelveen. Utrecht is licht gedaald op de sociaal-economische index, van de 3e naar de 4e plek. Utrecht is de enige gemeente die in de top-5 staat van zowel de woonaantrekkelijkheidsindex, de sociaal-economische index als de cultuurindex.

Bekijk de Atlas voor gemeenten 2018


Bekijk oudere berichten in ons webarchief.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl