Bestuur en organisatie Onderzoek en cijfers


Nieuws

Bevolkingscijfers 2018

06-03-2018 | De bevolking van Utrecht groeit door. Op 1 januari 2018 telt Utrecht bijna 350.000 inwoners (347.574 om precies te zijn). Dat is een groei van 4.440 inwoners ten opzichte van het jaar ervoor.

  • Vooral in Leidsche Rijn zien we een sterke bevolkingsgroei (bijna 2.300 inwoners erbij). Met een groei van 6,6% is het met afstand de snelst groeiende wijk van Utrecht.
  • In de andere wijken beperkt de groei zich tot maximaal 1,4%. Oost is de enige wijk met een lichte daling in aantal inwoners (-0,2%).
  • In Utrecht wonen meer vrouwen dan mannen, hoewel het verschil dit jaar is gedaald.
  • Ook binnen verschillende leeftijdsgroepen zien we in een jaar tijd verschuivingen. De groep 25 tot en met 34-jarigen is wat gegroeid, terwijl er verhoudingsgewijs wat minder 18 tot en met 24-jarigen zijn.

Bekijk de bevolkingscijfers op WistUdata


Armoedemonitor 2017

27-12-2017 | Het aantal Utrechters met een laag inkomen is toegenomen, maar de groei is wel minder. Zo’n 9.900 kinderen groeien op in een gezin met een inkomen tot 125% van het Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Het aantal kinderen in huishouders met een inkomen tot 101% WSM is gestegen. Dit zijn enkele conclusies uit de Armoedemonitor 2017. Deze monitor laat zien hoeveel Utrechters moeten rondkomen van een laag inkomen, hoe deze groep is samengesteld en wat de ontwikkelingen zijn. Ook geeft de monitor een inkijk in de Utrechtse schuldenproblematiek en in het gebruik en bereik van armoederegelingen en schuldhulpverlening. 

Bekijk de Armoedemonitor


Bevolkingsprognose 2017

21-12-2017 | De bevolkingsprognose is een voorspelling van de groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. Op 1 januari 2017 telde Utrecht 343.134 inwoners. De verwachting is dat Utrecht in 2025 meer dan 400.000 inwoners heeft. Dit is 2 jaar eerder dan de voorspelling van vorig jaar. Dat heeft te maken met de verwachtingen en plannen op het gebied van woningbouw. Er zijn plannen om te investeren in verschillende bouwlocaties in de stad. Alle 10 Utrechtse wijken zullen tussen 2017 en 2040 meer inwoners krijgen. De voorspelling is dat Leidsche Rijn de grootste wijk wordt in 2040. De wijk Zuidwest volgt op de voet.

Bekijk de bevolkingsprognose


Utrecht van binnenuit

20-12-2017 | Het rapport ‘Utrecht van binnenuit’ geeft inzicht in de manier waarop inwoners en ondernemers in Utrecht naar de gemeente kijken. Daarnaast beschrijft het rapport hoe zij het wonen, leven en ondernemen in de stad ervaren. De resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld om bestaande onderzoeken en beleidsnotities te verrijken en illustreren.

Bekijk hier Utrecht van binnenuit (pdf, 4 MB) 


Arbeidsmarktmonitor 2017

03-10-2017 | De Arbeidsmarktmonitor is een analyse van de Utrechtse (regionale) arbeidsmarkt. Ook toont de monitor de verwachtingen op de arbeidsmarkt in de komende jaren. Zo kunnen we zien waar de kansen en knelpunten liggen op de arbeidsmarkt. Die gebruiken we:

  • bij het streven naar meer werkgelegenheid,
  • om meer mensen voor langere tijd aan het werk te krijgen bij een werkgever,
  • om meer jongeren soepel te laten doorstromen van onderwijs naar werk.

Dit is de 3e editie van de Utrechtse Arbeidsmarktmonitor.

Bekijk de Arbeidsmarktmonitor


Monitor Buurtteams Sociaal 2016

04-08-2017 | De derde editie van de Monitor Buurtteams Sociaal is verschenen. In dit rapport leest u hoe zelfredzaam mensen zijn die bij de buurtteams sociaal komen, en of mensen vooruit gaan tijdens de begeleiding. Ook beschrijven we in deze monitor wat goed en minder goed gaat in de begeleiding door de buurtteams sociaal.

Bekijk de Monitor Buurtteams Sociaal


WijkWijzer 2017

icoontjes van de wijkwijzer. bevolking en wonen, sociaal economisch, veiligheid, sociale infrastructuur en participatie, openbare ruimte en verkeer

20-07-2017 | De WijkWijzer 2017 is dit jaar geen pdf-rapport, maar een online dashboard. In de WijkWijzer staan feiten en cijfers over de 10 Utrechtse wijken. U vindt er de nieuwste kerncijfers over de wijk, zoals aantallen inwoners, woningen en banen. Daarnaast ziet u in de WijkWijzer hoe inwoners hun wijk beleven.

Lees meer over de WijkWijzer


Duurzaamheidsverslag 2016

duurzaamheidsverslag

09-06-2017 | Het duurzaamheidsverslag 2016 laat aan de hand van verschillende onderwerpen de duurzaamheid binnen Utrecht en de ontwikkeling hiervan ten opzichte van het jaar daarvoor zien.

Naar het duurzaamheidsverslag 2016


Atlas voor gemeenten 2017

atlas voor gemeenten 2017 met klavertje vier voor geluk

22-05-2017 | De Atlas voor gemeenten verschijnt jaarlijks en biedt overzicht over de relatieve positie van de 50 grootste gemeenten op  indicatoren binnen het sociale, fysieke en economische domein. Ieder jaar wordt er naast de standaardindicatoren ook een speciaal thema uitgelicht. Dit jaar is dat ‘geluk’

Lees meer over de Atlas voor gemeenten


Utrecht Monitor 2017

Utrecht Monitor 2017

10-05-2017 | Dit is de 20ste editie van de Utrecht Monitor. De monitor bevat actuele feiten en cijfers over alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is, verdeeld over 4 hoofdthema’s met elk een eigen kleur: Bevolking & bestuur, Fysieke Leefomgeving & groen, Economie & inkomen, Sociale leefomgeving & ondersteuning.

Bekijk de Utrecht Monitor 2017


StaatvanUtrecht.nl, nieuwe kennisbron voor regio Utrecht

logo van Staat van Utrecht, vlakje van tinten oranje vormen de vorm van provincie Utrecht

04-05-2017 | De Staat van Utrecht is een digitale kennisbron voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en geïnteresseerde burgers in de provincie Utrecht. U vindt er informatie over twaalf maatschappelijke onderwerpen. In de databank kunt u cijfers per gemeente over deze onderwerpen opvragen.

De kennisbron heeft twee doelen:

  • Het aanbieden van gegevens die helpen bij het maken van beleid.
  • Het aanmoedigen van gesprekken tussen alle partijen over maatschappelijke vraagstukken.

De Staat van Utrecht is gemaakt op initiatief van de provincie Utrecht in samenwerking met gemeente Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Neem een kijkje op www.StaatvanUtrecht.nl


Vastgoedmonitor 2016

luchtfoto LeidschRijn centrum

21-04-2017 | De 18e editie van de Vastgoedmonitor Utrecht geeft actueel inzicht in de stand en ontwikkeling van vastgoed in Utrecht. Dit jaar komen ook actuele ontwikkelingen op de Utrechtse woningmarkt aan bod. Hoewel de monitor meerdere jaren terugkijkt, wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen in 2016.

Naar de Vastgoedmonitor 2016


Onderzoeksflits EU Regional Competitiveness Index 2016

13-03-2017 | De regio Utrecht (provincie) is na Londen de meest competitieve regio in de EU. Daarmee doet Utrecht het iets slechter dan in eerdere studies uit 2010 en 2013, waarbij Utrecht als meest competitieve regio in de EU naar voren kwam. In het onderzoek worden alle 263 regio's in de EU vergeleken op concurrentiekracht. Deze is gemeten op 73 punten op het gebied van arbeidsmarkt, marktpotentieel, macro-economie, innovatie, onderwijs, infrastructuur etc. Na Luxemburg is Nederland het meest competitieve land in de EU, en eindigt nog voor Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Bekijk de onderzoeksflits 2016 (pdf, 1,4 MB)


Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl