Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

Overzicht Woo-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 48

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Woo-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2023-0492 Woo-besluit haalbaarheidsonderzoek zonnepanelen plaatsen Haarrijnseplas

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0744 Woo-besluit complete stukken gemeente Utrecht (Raad)

De gemeenteraad heeft op 2 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over over de…

2023-0764 Woo-besluit inspraakreactie op betaald parkeren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0303 Woo-besluit Informatie Dichterswijk-West

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0752 Woo-besluit verkeerstelling Jan Wolkerssingel en Dirck Hoetweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een burger. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0259 Woo-besluit huisvesting Literatuurmuseum Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0087 Woo-besluit inventarisatielijst bedrijventerrein Nieuw Overvecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van NaturalStrength. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0627 Woo-besluit meldingen adres Gulde Hoeve 12

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0498 Woo-besluit totstandkoming en uitvoering koopovereenkomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van TEAM advocaten. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0565 Woo-besluit documenten inzake eerdere WOO-verzoeken percelen Watertoren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een burger. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0564 Woo-besluit documenten bouw- en sloopactiviteiten en wijzigingen percelen Watertoren Amsterdamsestraatweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een burger. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0372 Woo-besluit stukken verkeersbesluit intrekking afsluiting Zeedijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0611 Woo-besluit over plaatsing kabelverdeelstation hoek Zwartewater en Draaiweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober beslist op een Woo-verzoek van een burger. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0680 Woo-besluit over festival Loose Ends en geluidsoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl