Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2022-0618 Woo-besluit afgehandelde archeologievergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0675 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0734 Woo-besluit meldingen onveiligheid en valpartijen aan de Oudegracht t.h.v. nummer 260.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Achmea rechtsbijstand. In het…

Overzicht Woo-verzoeken in behandeling bij het collega van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 5

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Woo-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2022-0768 Woo-besluit over illegale woonarken aan de Industriekade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van de Telegraaf. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0774 Woo-besluit over verbeurde dwangsommen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0510 Woo-besluit vergunningen bedrijven Overvecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van Natural Strenght. In het Woo-verzoek wordt…

2022-0660 Woo-besluit inzake HOP rondom Hogelandsepark

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Platform Keelbos. In het Woo-verzoek…

2022-0955 Woo-besluit over de maatwerkvoorschrift geluid Mariaplaats 11

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0665 Woo-besluit over Croeselaan 387, 387 BS, 387 A en 387 B

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0792 Woo-besluit over geluidsoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van Juridisch Advies Kalenberg. In het Woo-verzoek…

2022-0652 Woo-besluit over gespreksverslagen BIng

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0632 Woo-besluit over bouwkundig conflict Oudegracht Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 november 2022 een 1e deelbeslissing genomen op een Woo-verzoek van AD. In het Woo-verzoek wordt…

2022-0627 Woo-besluit over toezicht studentenhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevrgaad om…

2022-0721 Woo-besluit bouwdossiers en correspondentie over bouwwerkzaamheden pand Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van Das Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl