Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

Overzicht Woo-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 39

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Woo-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2022-0413 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders 20 juni 2021 op datum beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle…

2021-0657 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een…

2021-0506 Handhavingsdossier wijk Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van DAS Rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt…

2022-0553 Woo-besluit betreft uitgedeelde boetes

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2022-0271 Woo-besluit betreft vakantieverhuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2022-0348 Woo-besluit betreft demonstratie Pegida 14-04-2022

De burgemeester heeft op 19 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om alle documenten omtrent de…

2022-0369 Woo-besluit over de correspondentie tussen de GGD en Kids Xpress B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0326 Woo-besluit betreft de agenda van de burgermeester

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2021-0744 Woo-besluit inzake Smart City projecten

Het college van burgemeester en wethouders heeft beslist op een Woo-verzoek van Amnesty International. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle…

2022-0430 Woo-besluit betreft geluidsmetingen in de achtertuin Rozenstraat 41.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0619 Woo-verzoek betreft kraakpand Cartesiusweg 150

Het college van burgemeester en wethouders 10 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het…

2022-0618 Woo-verzoek betreft archeologievergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0607 Woo-verzoek betreft bestuurlijke besluitvorming inzake snorscooters

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0601 Woo-verzoek betreft besmettingen apenpokken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl