Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 10 van 17 - Pagina 10 van 17

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0060 Woo-besluit over het aantal uitgegeven parkeervergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0038 Woo-besluit inzake naheffingsaanslagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0137 Woo-besluit Aeriusbestanden stikstofemissie BP Ivoordreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2022-0351 Woo-besluit over de houtstook voorlichting en subsidie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0146 Woo-besluit omgevingsvergunning HZ WABO-22-31017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0054 Woo-besluit inzake parkeersancties Kanaleneiland en Oog in Al

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 febaruari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2022-0853 Woo-besluit over het aantal staande-houdingen en proces-verbalen inzake fietsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0884 Woo-besluit parkeren feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van Loon Management Int. B.V. In het Woo-verzoek wordt…

2022-0793 Woo-besluit over voornemen herontwikkeling supermarkt aan de Jan van Galenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0022 Woo-besluit over DPIA anonimiseringssoftware

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0006 Woo-besluit over inzet flexibele camera's

De burgemeester heeft op 31 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de inzet van…

2022-0723 Woo-besluit over het geluidsniveau Vuelta feest

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0720 Woo-besluit over het uitwerkingsplan Strosteeg 18-36

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 januari 2023 en 12 januari 2023  beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek…

2019-0248 Woo-besluit inzake Stichting alFitrah

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus 2022 en 7 januari 2023  beslist op een Woo-verzoek van AD Utrechts Nieuwsblad. In het…

2022-0756 Woo-besluit over de overeenkomst uitgifte erfpacht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl