Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 12 van 19

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2022-0794 Woo-besluit coronamaatregelen m.b.t. De Vechtsebanen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van de Telegraaf. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0838 Woo-besluit Wom-besluiten, kennisgevingen en noodbevelen

De burgemeester heeft op 20 december 2022, 31 januari 2023 en 21 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van platform Investico. In het Woo-verzoek…

2021-0810 Woo-besluit over undercoveronderzoeken bij moskeeën

De burgemeester heeft op 20 september 2022 en 11 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0184 Woo-besluit meldingen opbreekwerkzaamheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op5 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0180 Woo-besluit communicatie HZ WABO-21-17658

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0192 Woo-besluit handhaving ondergrondse container Grauwaartsingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0886 Woo-besluit nadeelcompensatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van nadeelcompensatie LOKET. In het Woo-verzoek wordt om…

2022-1003 Woo-besluit overlast jongerenontmoetingsplek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0911 Woo-besluit functionele documentatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0852 en 2022-0969 Woo-besluit warmtenet Eneco

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het eerste Woo-verzoek 2022-0852…

2023-0186 Woo-besluit verkeersbesluit elektrische laadpaal Glastuinbouwsingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0795 Woo-besluit over aanleg glasvezelnetwerk door Open Dutch Viber B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van KPN. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0943 Woo-besluit deelname burgemeester aan serie Powervrouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van het Algemeen Dagblad. In het Woo-verzoek wordt om…

2022-0551 Woo-besluit eenmalige energietoeslag

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0077 Woo-besluit herinrichting plein Vismarkt

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl