Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 14 van 19 - Pagina 14 van 19

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0054 Woo-besluit inzake parkeersancties Kanaleneiland en Oog in Al

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 febaruari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2022-0853 Woo-besluit over het aantal staande-houdingen en proces-verbalen inzake fietsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0884 Woo-besluit parkeren feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van Loon Management Int. B.V. In het Woo-verzoek wordt…

2022-0793 Woo-besluit over voornemen herontwikkeling supermarkt aan de Jan van Galenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0022 Woo-besluit over DPIA anonimiseringssoftware

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0006 Woo-besluit over inzet flexibele camera's

De burgemeester heeft op 31 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over de inzet van…

2022-0723 Woo-besluit over het geluidsniveau Vuelta feest

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0720 Woo-besluit over het uitwerkingsplan Strosteeg 18-36

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 januari 2023 en 12 januari 2023  beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek…

2019-0248 Woo-besluit inzake Stichting alFitrah

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus 2022 en 7 januari 2023  beslist op een Woo-verzoek van AD Utrechts Nieuwsblad. In het…

2022-0756 Woo-besluit over de overeenkomst uitgifte erfpacht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0754 Woo-besluit over het Middenpad burgemeester Van Yuyllkade en Prins Bernhardlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0511 Woo-besluit over communicatie m.b.t. Ledig Erf Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner . In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0618 Woo-besluit afgehandelde archeologievergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0675 Woo-besluit meetgegevens van deformaties en hoogten van bouwwerken langs de grachten van de binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0734 Woo-besluit meldingen onveiligheid en valpartijen aan de Oudegracht t.h.v. nummer 260.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Achmea rechtsbijstand. In het…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl