Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 15 van 21 - Pagina 15 van 21 - Pagina 15 van 21

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0074 Woo-besluit meetgegevens en meetpositie evenement Pandora

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0134 Woo-besluit privacy risicoanalyses en DPIA pre-scan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0179 Woo-besluit over communicatie HZ-WABO-21-30418

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0157 Woo-besluit inzake onderdeel personeelsdossiers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2022-0881 Woo-besluit inzake vervanging van de 'slim melden Utrecht' internetpagina

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0971 Woo-besluit ondergrondse afvalcontainer, Adriaan Mulderstraat 31 te Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van Achmea Rechtsbijstand. In het Woo-verzoek wordt…

2022-0941 Woo-besluit verrekening letselschadevergoeding met bijstanduitkering

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0090 Woo-besluit verbouw Detmoldstraat 1 en 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt  gevraagd om…

2023-0131 Woo-besluit netwerkschad Theo Thijssenplein 19

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van NL. sedgwick. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0060 Woo-besluit over het aantal uitgegeven parkeervergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0038 Woo-besluit inzake naheffingsaanslagen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0137 Woo-besluit Aeriusbestanden stikstofemissie BP Ivoordreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2022-0351 Woo-besluit over de houtstook voorlichting en subsidie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0146 Woo-besluit omgevingsvergunning HZ WABO-22-31017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2023-0054 Woo-besluit inzake parkeersancties Kanaleneiland en Oog in Al

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 febaruari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl