Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 2 van 24 - Pagina 2 van 24 - Pagina 2 van 24

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2022-0600 Woo-besluit over gemeenschapsgeld juridische procedures

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0296 Woo-besluit over alle informatie verkeersbeleid gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2024-0008 Woo-besluit over alle communicatie tussen GU en rechtspersoon Cab Boucher Consultancy B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2024-0013 Woo-besluit over subsidie cultuur ontwikkeling en knelpunten Teatro B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2024-0123 Woo-besluit over vragen betaald parkeren Voordorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2024-0124 Woo-besluit over verleende ontheffingsvergunning Pieterskerkhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0846 Woo-besluit over opdrachtomschrijving lopende project

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0810 Woo-besluit over besluit rijrichting omdraaien Valetonlaan en Wevelaan en onderzochte alternatieven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0845 Woo-besluit over documenten n.a.v. mailbrief 14 juli 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 maart 2024 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek wordt…

2023-0714 toeristenbelasting vergunningaanvragen klachten en handhavingsrapporten diverse hotels

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Woo-verzoek van naam. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappenen herplanten van 75 bomen, Nieuw Buurland: binnentuinen Nolenslaan, Slotemaker de Bruinestraat, Troelstralaan en Samuel van Houtenstraat te Utrecht, GU-Z2024-0005245

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappenen herplanten van 75 bomen, Nieuw Buurland: binnentuinen Nolenslaan, Slotemaker de Bruinestraat, Troelstralaan…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van 15 bomen, Kanaalweg 15G en Kanaalweg 16, Merwede Kanaalzone blok 1a-b te Utrecht, GU-Z2024-0005313

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van 15 bomen, Kanaalweg 15G en Kanaalweg 16, Merwede Kanaalzone blok 1a-b te Utrecht, GU-Z2024-

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Oudenoord 340 te Utrecht, GU-Z2024-0004937

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Oudenoord 340 te Utrecht, GU-Z2024-0004937

Oudenoord 340 te Utrecht

GU-Z2024-0004937

Toelich…

2023-0945 Woo-besluit aanpassingen in HZ_WABO-22-44970 en Handhavingsverzoek CHZ_HC-23-29931

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Hebriden 34 te Utrecht, GU-Z2024-0004804

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van één boom, Hebriden 34 te Utrecht, GU-Z2024-0004804

Hebriden 34 te Utrecht

GU-Z2024-0004804

Toelichting…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl