Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 2 van 17 - Pagina 2 van 17 - Pagina 2 van 17 - Pagina 2 van 17 - Pagina 2 van 17 - Pagina 2 van 17 - Pagina 2 van 17

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0193 Woo-besluit over terrasvergunningen Neude periode 2000 tot 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0447 Woo-besluit over akoestisch onderzoek café Badabing

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0616 Woo-besluit over de vijf meest recente anterieure overeenkomsten m.b.t. de realisatie van 25 woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van Zirm B.V. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0712 Woo-besluit over meldingen sinkholes, lekkages riool en manco's in de openbare ruimte te Abraham Dolehof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0321 Woo-besluit over herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2023 beslist op een Woo-verzoek een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0208 Woo-besluit over Utrechtse Nachtvisie en Nachtcultuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juni en 20 september 2023 beslist op een Woo-verzoek een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0588 Woo-besluit over de doorfietsroute Utrecht-Amersfoort

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0091 Woo-besluit over V-Log aanvraag t.b.v. verkeersongeval

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek van Dirkzwager N.V. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0614 Woo-besluit over informatieverstrekking aan derden inzake HZ_WABO-23-24490

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van naam. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0550 Woo-besluit over goedkeuring hek rondom de Elevator

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2023-0275 Woo-besluit over de inrichting van de Jacobs Douwe Egbert fabriek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september beslist op een Woo-verzoek van LOYR Advocatuur Amsterdam. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0118 Woo-besluit over bezwaarschriften verschillende verkeersmaatregelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Woo-verzoek van naam. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de…

2022-0988 Woo-besluit over communicatie klachten KFC Vredenburg 13

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek van Investigative Desk. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0568 Woo-besluit over BUS melding Weerdsingel westzijde 22

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0358 Woo-besluit over herinrichting achter-terrein Spoorwegenmuseum

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl