Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19 - Pagina 2 van 19

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0841 Woo-besluit plan van aanpak aanbevelingen participatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0840 Woo-besluit documenten van raadsbesluit 16 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van Stichting behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0854 Woo-besluit komst van drie windmolens op de lage weide

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0543 Woo-besluit cijfers ongelukken voor en na herinrichting kruising busbaan Vleuterweide en Zuiderburght

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0853 Woo-besluit weigeren van aanpassingskosten hek door gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0852 Woo-besluit informatie over een tweede dwangsom voor het verwijderen hek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0491 Woo-besluit verkeersbesluiten betreft kruising Platolaan en Weg tot de Wetenschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 oktober en 28 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek…

2023-0520- Woo-besluit huisvesting en begeleiding van ex-gedetineerden

De burgemeester heeft op 19 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de…

2023-0789 Woo-besluit ontwerpbestemmingsplan Papendorp en Groenewoud

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van Advcocaten van van Riet. In het Woo-verzoek wordt…

2023-0726 Woo-besluit aanvulling stukken locatie laadpaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0773 Woo-besluit informatieverzoek vergunning HZ_GROP-23-26579

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0768 Woo-besluit defecte parkeerautomaten Croeselaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 decmber 2023 beslist op een Woo-verzoek een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0811 Woo-besluit besluit geen vlag project op Dom of Stadshuis na terreuraanval Hamas

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. Dit besluit ziet toe op de documenten…

2023-0809 Woo-besluit instructie rondom ophangen vlag

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van de Telegraaf. Dit besluit ziet toe op de…

2023-0792 Woo-besluit besluit halfstok hangen vlag naar aanleiding van Israël gebeurtenis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. Dit besluit ziet toe op de documenten…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl