Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 3 van 69

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2021-0985 Woo-besluit inzake subsidiëring aan BC Utrecht Cangeroes

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0280 Woo-besluit inzake locaties voor 60.000 bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting . In het Woo-verzoek wordt…

2022-0083 Woo-besluit over alle omgevingsvergunningen vanaf 1 januari 2020 rondom H. Elconiusstraat 10 inclusief woonvorming afgelopen 5 jaar. en

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van HBR Advocaten. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0415 Woo-besluit betreft Taxatierapport Rachmaninoffplantsoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van Nieuws030. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0247 Woo-besluit inzake erfpachtregelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0272 Woo-besluit plan Kloosterweide Vleuten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0425 Woo-besluit onderzoek kantelaars Neude

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om het…

2022-0285 Woo-besluit over weigering exploitatievergunning Badhuis Hotel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  20 april en 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van Brunet Advocaten. In het Woo-verzoek wordt…

2022-0092 Woo-besluit inzake bruikleen gemeentegrond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0142 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 13C.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni beslist op een Woo-verzoek van inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten…

2022-0143 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 36

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0163 Woo-besluit over alle documenten m.b.t. Stationsstraat 22 en 13B

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om…

2022-0060 Woo-besluit inzake benutten actieplan Bos en Hout 2016.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0332 Woo-besluit over aanvullende vraag inzake dossier melding achterstallig onderhoud Hanoidreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt verzocht om een…

2022-0385 Woo-besluit subsidies stichting Music-sound11

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl