Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 3 van 16

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0404 Woo-besluit over diensten energietransitie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0304 Woo-besluit over correspondentie bodemverontreiniging Strosteeg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0863 Woo-besluit over bouw en subsidie van flex- en tijdelijke woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0972 Woo-besluit over Hieronymusplantsoen 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 april 2023 en 30 mei 2022 en beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek…

2022-0906 Woo-besluit over Koningshof en Koningsweg 135A

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0904 Woo-besluit over ontwikkelplan Koningshof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2023 en 4 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek…

2023-0085 Woo-besluit over Zonstraat 91 betreffende verkoop en verhuur van stuk grond aan bewoners

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0272 Woo-besluit over geluidsrapportages Wolvenplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juni 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0475 Woo-besluit over twee beroepschriften over de vergunningen HZ_WABO-22-06517 en HZ_WABO-22-06520

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0102 Woo-besluit over correspondentie Mariaplaats 14

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om de…

2022-1008 Woo-besluit over Watertoren Amsterdamsestraatweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0837 Woo-besluit over de eenmalige energietoeslag en de uitsluiting van studenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd…

2022-0986 Woo-besluit over het onderzoeksrapport dat is gedeeld met Bo-Ex

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2023 beslist op een Woo-verzoek van Zumpolle Advocaten. In het Woo-verzoek wordt om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl