Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 3 van 19 - Pagina 3 van 19 - Pagina 3 van 19 - Pagina 3 van 19

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0787 Woo-besluit bevoegdheden inspecteur VTH

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt…

2023-0871 Woo-besluit Meldingen van Imhoffstraat 17Bis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0374 Woo-besluit stukken verkeersbesluit intrekking afsluiting Zeedijk en verkeersmaatregelen Votulast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0161 illegale kap van een boom ca 2012 Mariaplaats 14

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Woo-verzoek…

2023-0847 Woo-besluit voorschriften vergunning verbouwing AH Middenbrucht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0093 Woo-besluit kleedkamers zwembad de Kwakel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0869 Woo-besluit maatwerkvoorschriften geluid HZ_Maat-23-20131 Oudegracht 148

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0745 Woo-besluit Afspraken vergunning dakkapel 1e Daalsedijk 163

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0736 Woo-besluit Correspondentie New York Pizza Haroekoeplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van Meester Advocaten. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0634 Woo-besluit alle documenten, besluiten, vergunningen Kindcentrum Lef en BSO van SKA

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0567 Woo-besluit onttrekking van parkeerstrook Wilheminapark aan openbaarheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0589 Woo-besluit Communicatie tussen GU en De Zware Jongens betreft omgeving- en horecavergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0362 Woo-besluit overschrijding behandeltermijn bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt…

2023-0812 Woo-besluit richtlijnen woon- en leefklimaat Stedenbouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0478 Woo-besluit viering Koningsdagen op het domplein 26 en 27 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2023 het eerste deelbesluit genomen op een Woo-verzoek van een inwoner. In het…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl