Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 4 van 23 - Pagina 4 van 23

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0842 Woo-besluit volledige uitkomsten participatietraject

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0717 Woo-besluit verbruiks en bezettingsgegevens laadpalen diverse straten De Meern

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0319 Woo-besluit parkeerbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0157 Woo-besluit vragen over industriehaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 december 2023 het laatste deelbesluit genomen op een Woo-verzoek van een inwoner In het…

2023-0839 Woo-besluit startdocument participatiebijeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0949 Woo-besluit Lichtegaard 4 en 5 verleende vergunningen en bouwtekeningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0600 Woo-besluit beleid, regels en handhaving aanleggen boten in de binnenstad en Viebrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0713 Woo-besluit vergunningen voor renovatie van Park Plaza Hotel in periode 2019-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0974 Woo-besluit communicatie handhaving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0679 Woo-besluit gekraakt pand Cartesiusweg 150 en mogelijke plannen nieuwe wasstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0774 Woo-besluit informatie mogelijke gebedsruimte Leidsche Rijn College

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0952 Woo-besluit klachten veiligheid Tanimbarkade bladeren op de stoep

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0933 informatieverzoek; Concessieovereenkomsten Openbaar Snelladen (feitelijke verstrekking openbare info over mandaat)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2024 beslist op een informatieverzoek van Stellapower assets B.V. In het…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 23 bomen, Kanaalweg 14-17 te Utrecht, GU-Z2024-0001117

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van 23 bomen, Kanaalweg 14-17 te Utrecht, GU-Z2024-0001117

Kanaalweg 14-17 te Utrecht

GU-Z2024-0001117

Toe…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een zieke boom, Brink 6 te Utrecht, GU-Z2024-0000043

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een zieke boom, Brink 6 te Utrecht, GU-Z2024-0000043

Brink 6 te Utrecht

GU-Z2024-0000043

Toelichting:…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl