Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 5 van 16

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Open Wob

Op de site Openwob.nl vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0216 Woo-besluit over Onderzoeksrapportages aangebrachte bitumenlaag op de keldergewerven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van DAS Rechtsbijstand. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0305 en 2023-0310 Woo-besluit over vastgoed en externe inhuur gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0518 Woo-besluit over plangebied bedrijventerrein Overvecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0951 Woo-besluit over beleid coffeeshops en informatie over HZ_WABO-22-41490

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0106 Woo-besluit over indicatieaanvraag omgevingsvergunning Alendorpstraat 7 Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0073 Woo-besluit over splitsingsvergunning flatgebouwen Mitros

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0942 Woo-besluit over contract en prestatieafspraken TopTaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 december 2022 beslist op een Woo-verzoek van inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0880 Woo-besluit over flexibele vrije dagen binnen de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 februari 2023 beslist op een Woo-verzoek van de Telegraaf. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0854 Woo-besluit over ontslag van de statushouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van het Financieel Dagblad. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0224 Woo-besluit Placemaking Beurskwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0078 Woo-besluit Tijdelijke woningen in De Wetering-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0325 Woo-besluit Akoestisch Onderzoek Café Teatro

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0229 Woo-besluit LBPSight projecten stikstofuitstoot

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0103 Woo-besluit Meetrapportages geluidsoverlast horeca Nobelstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 maart 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0138 Woo-besluit documenten Sustainable Development Goals

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl