Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 5 van 25

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van een boom, Stanleylaan te Utrecht, GU-Z2024-0003736

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van een boom, Stanleylaan te Utrecht, GU-Z2024-0003736

Stanleylaan te Utrecht

GU-Z2024-000373…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van een boom, Wilhelminapark 41 te Utrecht, GU-Z2024-0004022

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen en herplanten van een boom, Wilhelminapark 41 te Utrecht, GU-Z2024-0004022

Wilhelminapark 41te Utrecht

GU-Z…

2023-0676 Woo-besluit stukken HZ_WABO-23-18892

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Achmea Rechtsbijstand. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0574 Woo-besluit documenten betreft overgang en implementatie van WOB naar WOO GU

Het college van burgemeester en wethouders heeft beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over…

2023-0844 Woo-besluit documenten over de verdelingssystematiek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0843 Woo-besluit gedane en toekomstige onderzoeken natuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Woo-verzoek…

2023-0615 Woo-besluit opgelegde last onder dwangsom Lomanlaan 103

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Construct Advocaten. In het Woo-verzoek wordt om…

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Falklanddreef 1 te Utrecht, GU-Z2024-0002006

Aanvraag omgevingsvergunning, het kappen van een boom, Falklanddreef 1 te Utrecht, GU-Z2024-0002006

Falklanddreef 1 te Utrecht

GU-Z2024-0002006

Toe…

Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen en herplanten van een boom, Emmalaan 19 te Utrecht, GU-Z2024-0001735

Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen en herplanten van een boom, Emmalaan 19 te Utrecht, GU-Z2024-0001735

Emmalaan 19 te Utrecht

GU-Z2024-000173…

Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van 26 bomen voor sloopwerkzaamheden, Thomas à Kempisplantsoen te Utrecht, GU-Z2024-0002040

Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van 26 bomen voor sloopwerkzaamheden, Thomas à Kempisplantsoen te Utrecht, GU-Z2024-0002040

Thomas à…

Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen en herplanten van twee bomen, St.-Ludgerusstraat 251 te Utrecht, GU-Z2024-0003396

Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen en herplanten van twee bomen, St.-Ludgerusstraat 251 te Utrecht, GU-Z2024-0003396

St.-Ludgerusstraat 251 te…

2023-0951 Woo-besluit voortgang handhavingsverzoek en detectielus Reijerscop 18

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0990 Woo-besluit projectdocument Dichterswijk-West en planidentificatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0946 Woo-besluit diverse overeenkomsten mbt Stadion Galgenwaard

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van Apollo Residence Woningen. In het Woo-verzoek…

2023-0954 Woo-besluit meetgegevens intensiteiten en snelheden Weerdsingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 februari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl