Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 8 van 24

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0589 Woo-besluit Communicatie tussen GU en De Zware Jongens betreft omgeving- en horecavergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0362 Woo-besluit overschrijding behandeltermijn bezwaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Woo-verzoek wordt…

2023-0812 Woo-besluit richtlijnen woon- en leefklimaat Stedenbouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0478 Woo-besluit viering Koningsdagen op het domplein 26 en 27 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2023 het eerste deelbesluit genomen op een Woo-verzoek van een inwoner. In het…

2023-0541 besluitvorming over parkeren de Nieuwe Defensie in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningaanvragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. Daarnaast heeft het college van…

2023-0890 Woo-besluit meldingen voorafgaand demonstratie 9 november CS

De burgemeester heeft op 21 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over meldingen…

2023-0828 Woo-besluit geluidmeetrapporten festival Sneeuwbal, Smeerboel, Lief, Strand 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0298 Woo-besluit informatie over prijsbepaling stroom bij openbare laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0646 Woo-besluit verleende omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van Peakz Padel B.V. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0365 Woo-besluit vergunningen, vrijstellingen APV evenementen Kasteel de Haar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0872 Woo-besluit verleende vergunningsaanvraag HZ_WABO-23-26448

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0751 Woo-besluit aanvraag omgevingsvergunning HZ-WABO-23-20862

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0823 Woo-besluit inrichtingsplan Koningsweg 135 en bijhorende tekeningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0785 Woo-besluit aanwijzingsbesluit deelautoparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2022-0413 Woo-besluit bouwkundig rapport Oudegracht 230 en 230A

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl