Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken - Pagina 9 van 21

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wob en Woo hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

  • Kijk hieronder in de laatste Wob/Woo-verzoeken of zoek in het Wob/Woo-overzicht.
  • Bekijk hier de afspraken over persoonsgegevens in Woo-verzoeken.
  • Bekijk de afspraken over persoonsgegevens in Wob-verzoeken.
  • Wob-verzoeken ouder dan 1 jaar staan in ons webarchief.

Oudere informatie

Op de site van het webarchief vindt u oude Wob-/Woo- informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van de kalender of zoekfunctie kijken op oudere versies van de website en Woo-publicaties al verwijderd zijn omdat ze te oud zijn.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar woo@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Zelf een Woo-verzoek doen

Wilt u zelf een verzoek doen binnen de Wet open overheid? Ga dan naar de pagina Woo-verzoek.

Wob- en Woo-publicaties

2023-0578 Woo-besluit over Lijsterstraat 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0341 Woo-verzoek over evenementen bij Kasteel de Haar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2021-0236 Wob-besluit over communicatie Douwe Egberts fabriek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van De Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om…

2023-0418 Woo-besluit over de concessieovereenkomsten met E2-Energie B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0414 Woo besluit over het onderzoek 'Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval'

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0232 Woo-besluit over de horeca in het Wisselspoor en het Spoorpark

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 mei 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0340 Woo-besluit over evenementenvergunningen voor de Noordelijke Rand die zijn afgegeven op 26 en 27 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0049 Woo-besluit over de paaltjes toegangsweg Arnoldusguldenhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0373 Woo-besluit over het luchtbehandelingssysteem in het MFA gebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0075 Woo-besluit over correspondentie erfpachtakte Alendorpstraat 7 en Mariaplaats 51A

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0335 Woo-besluit over documentatie bezwaar en beroep WOO-verzoek 2022-0295

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2021-0236 Wob-besluit over communicatie Jacobs Douwe Egberts fabriek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2023-0320 Woo-besluit over handhaving controle Gulden Hoeve

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0342 Woo-besluit over omgevingsvergunning Korenbloemstraat 7

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0083 Woo-besluit over interne en externe audits

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van naam. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl