Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht openbaarmakingen archief vergunningen Utrecht april-november 2020

Vanaf de maand juli 2020 maken wij iedere maand een overzicht openbaar met de verzoeken die informatie opvragen uit het archief vergunningen. Dit…

2020-0546 Wob-besluit over verkeersveiligheid heringerichte singels

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 47

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2020-0665 Gemeentelijke reactie op verzoek om zienswijze Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september 2020 gereageerd op een verzoek van het ministerie van Infractructuur en Waterstaat,…

2020-0530 Wob-besluit correspondentie en verslagen over parkeervergunningen appartementen Rachmaninoffplantsoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0547 Wob-besluit over voetgangersgebied Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Smeebrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0532 Wob-besluit over ontsluiting nieuwbouw Jagerskade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 september2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0416 Wob-besluit informatie betreffende het cassatieberoep i.v.m. wijziging afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy Van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0507 Wob-besluit koopovereenkomst particulier - gemeente inzake Enghlaan 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0631 Reactiebrief op Wob-verzoek over meldingen misdaad anoniem (MMA)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus 2020 een Wob-verzoek ontvangen van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…