Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 38 van 202

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2020-0624 Wob-besluit over herkeuring hoofdkunstgrasveld van Kampong

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van SV Kampong. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0311 Wob-besluit over opgelegde dwangsommen aan café Onz

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0422 Wob-besluit over inzage dossier illegale bouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0369 Wob-besluit over communicatie inzake de drive-in Jaarbeurs theater

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0359 Wob-besluit over constructietekeningen en berekeningen Leeuwesteijn Bouwveld 10 bouwnummer 7.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Overzicht openbaarmakingen archief vergunningen Utrecht

Vanaf de maand juli 2020 maken wij iedere maand een overzicht openbaar met de verzoeken die zien op vergunningen. Dit overzicht publiceren wij op de…

2020-0348 Reactie op Wob-verzoek over kosten vergaderlunches bij de gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0234 Wob-besluit over documenten en rapportage inzake Back and Fourth en Café Chupitos

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0318 Wob-besluit over de correspondentie met uitvaartorganisatie Amanah

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum 13 mei 2020 op een Wob-verzoek van Q-Uitvaart. In het Wob-verzoek wordt om informatie…