Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

2021-0362 Wob-besluit betreft onderzoeken, berekeningen, rapporten meetresultaten (Crux)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om alle…

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 28

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2021-0293 Wob-verzoek over ingediende klachten jegens verzoeker

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de…

2021-0378 Wob-besluit over aanbesteding schadeherstel en spuiten van gemeentelijke voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van ABS Autoherstel Coenen Utrecht. In het Wob-verzoek…

2021-0172 Wob-besluit inzake correspondentie tussen gemeente en Samen Veilig

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0281 Wob-besluit over handhaving Nieuwegracht 79

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0242 Wob-besluit over de plaatsing ORAC

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt…

2021-0404 Beantwoording vragen van Piratenpartij over Smart City projecten

De Piratenpartij heeft op 19 mei 2021 vragen gesteld over de Smart City Projecten. In de bijlage is het antwoord te lezen op de vragen die de…

2021-0239 Wob besluit Plan van aanpak Project Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om om…

2021-0219 Wob-besluit over aanvullend verzoek STROOM

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van VVE Stroom. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…