Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 3 van 2019

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzi...

2018-186 Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-208 Wob-besluit over netwerkschade aan de Wickenburglaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van Sedgwick. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-206 Wob-besluit over netwerkschade aan de Valparairsodreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van Sedgwick. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-175 Wob-besluit over subsidieaanvragen van stichting Huurders030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-180 Wob-besluit over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-178 Wob-besluit over zienswijzen verkoop huureenheden en fusie instellingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-177 Wob-besluit over zienswijze van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt...

2018-176 Wob-besluit over totstandkoming van prestatieafspraken 2015-2017 van Mitros en SSH

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-182 Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt...