Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 42

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2020-0358 Wob-besluit over de alternatieve routes rond het fietspad aan de Cicerolaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0469 Reactie op een Wob-verzoek over de overtreding van coronamaatregelen in het Stone Hostel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0439 Reactie op een Wob-verzoek over het beleid inzake Zwarte Piet in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over…

2020-0435 Wob-verzoek over jaarlijkse afdrachten buitenreclame in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0423 Intrekking van het Wob-verzoek over de verkoop grond Hieronymuserf

Bureau Rechtsbescherming heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en intrekkingsbericht…

2020-0417 Wob-besluit over het percentage medewerkers met een migratie-achtergrond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0412 Wob-besluit over de geheimhoudingsprocedure en geheimhouding

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0379 Wob-besluit over anterieure overeenkomst Leidsche Rijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Overzicht openbaarmakingen archief vergunningen Utrecht april-september 2020

Vanaf de maand juli 2020 maken wij iedere maand een overzicht openbaar met de verzoeken die zien op vergunningen. Dit overzicht publiceren wij op de…