Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 04 van 2020

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2019-301 Wob-besluit over omgevingsvergunningen voor CAB-rondom

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over verschillende…

2019-298 Feitelijke verstrekking bouwvergunning en sondersdossier over Beerschoten 23

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 op een verzoek van een inwoner een bouwvergunning en sonderingsdossier verstrekt.…

2019-297 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Burchtpromenade 26

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-296 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Vossegatslaan 49

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-293 Wob-besluit over een omgevingsvergunning Vlasstraat 24

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-294 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Willem Dreeslaan 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-292 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor de Warmoesstraat 7

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-291 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Krugerstraat 13

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-289 Wob-besluit over de sonderingsgegevens van het Eiland Vleuten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over de…

Uw mening