Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 37 van 2019

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2019-179 Wob-besluit over correspondentie tussen de medezeggenschapsraad UCK en de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-138 Reactie op een Wob-verzoek over boetes in de wijk Lunetten op basis van parkeren grote voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-128 Wob-besluit over actieplannen studentenhuisvesting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-118 Wob-besluit over de bestuurlijke rapportage demonstratie Pegida

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-108 Wob-besluit over de subsidieverstrekking aan het UCK

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus beslist op een Wob-verzoek van de ondernemingsraad van het UCK. In het Wob-verzoek…

2019-085 Wob-besluit over tijdelijke en definitieve herinrichting Cremerplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-073 Wob-besluit over communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen over evenementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van stichting behoud Lepelenburg en omgeving. In het…

2019-112 Wob-besluit over het protocol aanpak document en identiteitsfraude

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-109 Wob-besluit over de sluiting van een woning aan de Oasedreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om…

Uw mening