Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar is gemaakt. Deze informatie is voor iedereen. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

2018-033 Wob-besluit samenstelling klankbordgroep Merwedekanaalzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-036 Wob-besluit herplant bomen omgevingsvergunning uit 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming namens de Utrechtse...

2017-187 Buiten behandeling stelling Wob-verzoek handhaving stilstaan op rijbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-204 Wob-besluit verhuur en verkoop/uitgifte in erfpacht van de panden Islamitische Stichting Lombok

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 16 van 2018

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzi...

2018-055 Reactie op vragen over x11 basisschool aan de Notenboomlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2018 gereageerd op een Wob-verzoek.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de...

2018-038 Wob-besluit aantal crossuren per week en handhavingsverslagen van controles Motorcross Club Utrecht (MCU)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Milieugroep Zuilen.  In het Wob-verzoek...

2018-047 Wob-besluit uitgifteovereenkomst Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten namens ORVA B.V..  In het...

2018-035 Wob-besluit aanbestedingsprocedure voor bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Van Doorne advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-022 Wob-besluit uitvoering Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Oegstgeest.  In het Wob-verzoek wordt...