Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 47 van 2019

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2019-220 Wob-besluit over restafval in de Kanaalstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-218 Wob-besluit over het verkeersonderzoek Jan Wolkerssingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-215 Wob-besluit over kosten verkeersremmende maatregelen Derde Oosterparklaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-206 Wob-besluit over het overleg Woondeal Merwedekanaalzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 augustus 2019 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Utrechts Woonboten Overleg (SUWO). In…

2019-200 Wob-besluit over een last onder dwangsom tapasrestaurant Ele

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-196 Wob-besluit over het labelen van woningen als jongerenwoningen en inzetten met friendscontracten voor 47 woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-170 Wob-besluit over communicatie wijziging in het bestemmingsplan Andesdreef 11A

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Stichting OverFit. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-156 Wob-besluit over de aanbesteding woonwijk Groenewoud aan Loostad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-155 Wob-besluit over mobiliteitshub Papendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening