Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 15

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2021-0062 Wob-besluit over verzoek om openbaarmaking van de gegevens in het omgevingsvergunningendossier met kenmerk HZ WABO-17 28062

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Das rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt…

2020-0923 Wob-besluit over de pilot geautomatiseerd anonimiseren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…

2021-0061 Wob-besluit over verzoek openbaarmaking van afspraken met omwonenden over coffeeshop de Wolf

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2020-0914 Wob-besluit over verzoek om openbaarmaking van aangeleverde rapportage/stukken bij de politie/ Justitie Den Haag door de gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0945 Wob-besluit over verzoek aansluitplicht stadswarmtenet Eneco.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Eteck. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0974 Wob-besluit over verzoek Burgermeester Fockema Andreaplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2020-0808 Wob-besluit over openbaarmaking van BLVC-plan voor de Heycopstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht op…

2020-0901 Reactiebrief op Wob-verzoek betreft informatie inzake de ontsluiting Van Zijstweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van het advocatenkantoor A&S Advocaten. In het Wob-verzoek…

2020-0946 Reactiebrief op wob-verzoek betreft de uitgeschreven boetes bij een kruispunt in de Rivierenwijk van de afgelopen zes jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari 2021 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…