Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar is gemaakt. Deze informatie is voor iedereen. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

2017-155 Ingetrokken Wob-verzoek verbouwing stadhuis

 

Een inwoner van Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend over verbouwing van het Stadhuis in de jaren 1996-2000 en later weer ingetrokken. De (oude)...

2017-148 Ingetrokken Wob verzoek over restauratie Domtoren

Een inwoner van Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend en later na een goed overleg met de projectleider, waarin alle vragen van verzoeker zijn...

2017-161 Reactie op Wob-verzoek planschaderisicoanalyse ontwerp bestemmingsplan Haarzicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van Parkboog Adviesbureau.  In het Wob-verzoek wordt...

2017-154 Reactie op informatieverzoek vergunningdossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-149 Reactie op informatieverzoek over voorschriften uitvoeren van geluidsmetingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2017-094 Wob-besluit geluidsmetingen evenement Lepeltje Lepeltje 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting Behoud Lepelenburg e.o..  In het...

2017-082 Wob-besluit evenement Lepeltje Lepeltje 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting Behoud Lepelenburg e.o...  In het...

2017-143 Wob-besluit meldingen volle afvalcontainer Koppestokstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-080 Wob-besluit grondexploitatie Leidsche Rijn en Haarzicht

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 september 2017 beslist op een Wob-verzoek van Kneppelhout & Korthals advocaten namens Ovast...

2017-098 Wob-besluit parkeerterrein Bekkerstraat-Hoefsmederijpad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...