Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 3

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2019-0217 Wob-besluit over exclusief gebruik parkeerplaatsen De Helling

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internet Courant (DUIC). In het…

2020-0818 Wob-verzoek over DigiD-IT-auditrapportages

Een inwoner, heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek

2020-0647 Wob-besluit over subsidiebeschikking DOK030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 en 5 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek…

2020-0740 Wob-besluit facturen BBZ opdracht DOK030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0595 Reactiebrief op Wob-verzoek bewoning Seinedreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 augustus 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van Dammers Advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0599 Wob-besluit over documenten m.b.t. de speed pedelec

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0608 Wob-besluit over interne communicatie klachtenbehandeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0601 Wob-besluit over subsidieaanvragen Umah Hai

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0644 Wob-besluit over woningfraude Albert Neuhuijsstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…