Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 12 van 2019

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzi...

2019-021 Wob-besluit over twee verkeersveiligheids-audits van de Waterlinieweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  28 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-153 Wob-besluit over Smart City Projecten gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-220 Wob-besluit contracten bouwenvelop Heycop

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van twee inwoners.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-197 Wob-besluit over documenten die betrekking hebben op subsidie aan het Turks Cultureel Centrum voor Utrecht en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op  7 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-205 Reactie op Wob-verzoek over een overzicht van het aantal parkeervergunningen aan de bewoners van de Eykmanlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 november 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-187 Reactie op Wob-verzoek over geweigerde aanvragen voor ontheffing van de Zondagswet en aanvragen om evenementenvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Praktijk voor Bestuursrecht. In het...

2019-004 Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-165 Wob-besluit over voorwaarden loting exploitatievergunning Passagiersschepen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op 23 januari 2019 een Wob-verzoek van Maak Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-186 Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...