Bestuur en organisatie Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken

Hier vindt u informatie die wij op basis van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) openbaar maken. Op deze manier kan iedereen die informatie bekijken. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en Wob hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Open Wob

Op de site Open Wob vindt u alle Wob-informatie van gemeente Utrecht. U kunt daar met behulp van filters uitgebreid en compleet zoeken in Wob-verzoeken en bijlagen. Bijvoorbeeld alle Wob-verzoeken over afval uit 2015. Ook staan er grafieken en wordclouds. Hierin vindt u trends van de aantallen Wob-verzoeken en veelgebruikte Wob-onderwerpen.

Toegankelijkheid

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar wob@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Wilt u zelf een Wob-verzoek doen?

Ga dan naar de pagina Wob-verzoek doen.

Wob-publicaties

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 42

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2021-0733 Wob-verzoek over weigering handhaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. Het verzoek wordt niet aangemerkt als…

2021-0658 Wob-besluit over verkeersborden parkeren Haarrijnseplas

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0647 Wob-besluit over herkomst biomassa Lage Weide

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0592 Wob-verzoek over openbare verlichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2021 geinformeerd over een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt…

2021-0598 Wob-besluit over concessie openbaar snelladen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0574 Wob-besluit over de afspraken tussen Rabobank en VTH inzake handhaving bewoning.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0382 Wob-besluit over het Ronald McDonald Huis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0593 Wob-besluit over geluidsrapportage

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0643 Wob-verzoek betreft ongeval Westplein in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 augustus 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een advocatenkantoor.  In het Wob-verzoek wordt…