Woo-verzoek

De burgemeester heeft op 20 september 2022 en 11 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om informatie tussen de gemeente Utrecht en adviesbureau Nuance door Training & Advies (NTA) n.a.v. een nieuwsbericht waarin te lezen is dat tientallen gemeenten opdracht hebben gegeven om undercoveronderzoeken te doen bij moskeeën. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en de Woo-besluiten die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek 

Deelbesluit 1

Deelbesluit 2 

Bijlage deelbesluit 2

Reedsopenbaar: 

Raadsinformatiebrief 122 gemeente Helmond

RIB 156 bijlage Managementsamenvatting Krachtenveldanalyse Helmond NTA , gemeente Helmond

Code of ethics for research in the social and behavioural sciences involving human participants, Utwente

SV 2021 nr. 254 ‘Undercover’ onderzoek naar de Moslimgemeenschap (met antwoord) - U-reka Gemeente Utrecht

Gedeeltelijk openbaar:

Deelbesluit 2, bijlage 1

Deelbesluit 2, bijlage 2

Voor de volledigheid verwijzen wij u ook naar eerdere verzoeken over NTA. 

2021-0805 Wob-besluit over eventuele onderzoeken bij moskeeën | gemeente Utrecht 

2021-0807 Wob-besluit over onderzoeken verricht door NTA bij moskeeën | gemeente Utrecht 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl