2022-0084 Wob-besluit over omgevingsvergunningen Hermannus Elconiusstraat 2A en Werner Helmichstraat 1, 2 en 2B

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 maart 2022 beslist op een Wob-verzoek van Hbr Advocaten. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die betrekking hebben op de omgevingsvergunning voor de adressen: Hermannus Elconiusstraat 2A, Werner Helmichstraat 2, Werner Helmichstraat 2B en Werner Helmichstraat 1. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Wob-verzoek 

Wob-besluit

Bijlagen deel 1

Bijlagen deel 2 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl