Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om alle documenten rondom het ontstaan van de nota en het uitvoeringsprogramma ''Utrecht kiest voor gezonde lucht". Gezien de hoeveelheid documenten worden de documenten niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek 

Woo-besluit 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl