2022-0507 Woo-besluit over (omgevings)vergunningen Kromme Nieuwegracht 46.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over (omgevings)vergunningen Kromme Nieuwegracht 46. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit 

Bijlagen 

 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl