Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 september 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het rapport Verkennend bodemonderzoek Themadreven in Utrecht. Gezien de hoeveelheid documenten worden deze niet via deze weg openbaar gemaakt. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en het Woo-besluit downloaden.

Woo-verzoek 

Woo-besluit 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl