2022-0710 Woo-besluit over gebruik Koekoeksplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het gebruik van het Koekoesplein door OBS De Koekoek. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek 

Woo-besluit 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl