Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 januari 2023 en 12 januari 2023  beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om documenten over het uitwerkingsplan Strosteeggebied 18-36. Gezien de hoeveelheid documenten is het niet mogelijk om de documenten via deze weg openbaar te maken. Indien u de documenten wenst te ontvangen dan kunt u een mail sturen naar woo@utrecht.nl.  In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en de  Woo-besluiten en de bijgevoegde documenten downloaden.

Woo-verzoek 

Deelbesluit 1

Deelbesluit 2 

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl