Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2023 beslist op een Woo-verzoek van naam. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over interne en externe audits die uitgevoerd zijn in het kader van verplichtingen volgend uit de Wet politiegegevens. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek en Woo-besluit downloaden. De grootte van de bijlagen overschrijft de toegestane limiet en kunnen wij daarom niet uploaden. U kunt de bijbehorende bijlagen opvragen via woo@utrecht.nl.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl