Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de sommatie om een bouwvergunning aan te vragen m.b.t. een reeds bestaand balkon en de daarop volgende correspondentie op de Lauwerecht 6b. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, Woo-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Bijlagen

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl