Woo-verzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 augustus 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie gevraagd over de onteigeningsbeschikking van het verblijfsobject op Lijsterstraat 1 en de correspondentie hierover. In onderstaande links kunt u het Woo-verzoek, en Woo-besluit die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

Woo-verzoek

Woo-besluit

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl