Bestuur en organisatie APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

De APV is door de raad vastgesteld in 2010, vandaar de naam Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2010. Latere veranderingen worden steeds in de APV opgenomen.

Bekijk de nu geldende APV

Hieronder vindt u aanvullende regels op de APV die nu gelden en die op de website Overheid.nl zijn gepubliceerd. De regels staan op alfabetische volgorde per onderwerp. Ook noemen we het bijbehorende APV-artikel.

A


B


C


D


E


F


L


P


S


T


U


V

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht