REKENKAMER

Wat doet de rekenkamer?

Wat wil de gemeente met haar beleid bereiken?
Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
Maakt de gemeente waar wat ze heeft beloofd?

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de Rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor de inwoners van de gemeente Utrecht wil de Rekenkamer zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente.

Nieuws

Recente berichten en publicaties.

Lopende onderzoeken

Onderzoeken waar we nu mee bezig zijn.

Publicaties

Alle afgeronde rapporten en publicaties.

Samenstelling Rekenkamer

Hoe is de samenstelling?

Hoe werkt de rekenkamer?

Uitleg over stappenplan onderzoek.

Contact

Contactgegevens van de Rekenkamer.
 

Lopende onderzoeken

Armoedebeleid

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de armoedeaanpak van de gemeente Utrecht. We onderzoeken of het de gemeente lukt om met de aanpak de Utrechtse huishoudens in (dreigende) armoede te bereiken en of de aanpak effectief is.

Bekijk het onderzoeksplan Armoedebeleid.

Mentale gezondheid

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de doeltreffendheid van het beleid voor mentale gezondheid van de gemeente Utrecht.

Bekijk het onderzoeksplan Mentale gezondheid.

Aanpak overlast

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de aanpak van overlast in de openbare ruimte. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de manier waarop deze taak door de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt georganiseerd en tot welke prestaties en uitkomsten dat leidt.

Bekijk het onderzoeksplan Aanpak overlast.