REKENKAMER

Wat doet de rekenkamer?

Wat wil de gemeente met haar beleid bereiken?
Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
Maakt de gemeente waar wat ze heeft beloofd?

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de Rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor de inwoners van de gemeente Utrecht wil de Rekenkamer zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens van de gemeente.

Nieuws

Recente berichten en publicaties.

Lopende onderzoeken

Onderzoeken waar we nu mee bezig zijn.

Publicaties

Alle afgeronde rapporten en publicaties.

Samenstelling Rekenkamer

Hoe is de samenstelling?

Hoe werkt de rekenkamer?

Uitleg over stappenplan onderzoek.

Contact

Contactgegevens van de Rekenkamer.
 

Lopende onderzoeken

Inwonerparticipatie

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar het doelbereik van het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht. De perspectieven van de inwoners en raadsleden staan hierbij centraal. De centrale vraag van het onderzoek is: In hoeverre slaagt de gemeente Utrecht er met inwonerparticipatie in om de doelen van het programma Samen stad maken te realiseren?

 

Bekijk het onderzoeksplan Inwonerparticipatie

Ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur

De Rekenkamer Utrecht neemt deel aan het NVRR DoeMee-onderzoek 2022 naar de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur.

In samenwerking met onderzoeksbureau PBLQ beantwoorden wij de volgende centrale vraag: hoeveel is de raad bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven?

Bekijk het onderzoeksplan

Wonen

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment. De centrale vraag van het onderzoek is: In hoeverre slaagt de gemeente Utrecht erin de beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment te vergroten en wat is de betekenis en het effect van het meervoudig sturen daarbij?

 

Bekijk het onderzoeksplan Wonen