Lopende onderzoeken Rekenkamer

Aardgasvrij Overvecht-Noord


Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar het project Aardgasvrij Overvecht-Noord. Het doel van dit onderzoek is om de gemeenteraad inzicht te geven in de planning, uitvoering en vroegtijdige beƫindiging van het project Aardgasvrij Utrecht Overvecht-Noord en de specifieke rol die de gemeente Utrecht hierbij heeft gehad. Dit beschouwen wij ook in relatie tot externe partijen waaronder Eneco en de woningcorporaties.


Bekijk het onderzoeksplan Aardgasvrij Overvecht-Noord.

Informatieveiligheid


Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een opvolgingsonderzoek naar de informatieveiligheid binnen de gemeente Utrecht. We hebben in 2021 ook onderzoek naar dit onderwerp gedaan.

Bekijk het onderzoeksplan Informatieveiligheid.

Overvecht


Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar Overvecht. Met ons onderzoek naar Overvecht willen we zicht krijgen op het perspectief van de inwoners: waar lopen zij tegen aan en helpt gemeentelijk beleid voor deze wijk bij de aanpak van de problemen waar deze inwoners mee kampen?

Bekijk het onderzoeksplan Overvecht.


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Het Jaarplan 2024 is eind december 2023 verschenen. Dit plan heeft een looptijd van een jaar. In het plan wordt zowel het lopende als het voorgenomen onderzoek toegelicht.