Lopende onderzoeken Rekenkamer


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Het jaarplan 2023 is eind december 2022 verschenen. Dit plan heeft een looptijd van een jaar. In het plan wordt zowel het lopende als het voorgenomen onderzoek toegelicht.