Rekenkamer Utrecht Lopende onderzoeken

Energietransitie

Het programma Energietransitie heeft een jaarlijks budget van bijna €5 miljoen. We gingen in het eerste deel van ons onderzoek na hoe, en op basis van welke criteria, dit bedrag wordt besteed. In het tweede deel gingen we in meer detail in op de uitvoering en resultaten van een aantal projecten binnen het programma Energietransitie. Momenteel werken we aan deel 3 over het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Bekijk het onderzoeksplan Energietransitie

Economisch beleid

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid. De centrale vraag van het onderzoek is: In welke mate is het economisch beleid van de gemeente Utrecht sinds 2018 effectief geweest, zijn de hulpbronnen uit de stad en de regio door de gemeente benut om de doelen van het programma Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen te behalen, en hoe heeft de gemeenteraad daarop (bij)gestuurd?

Bekijk het onderzoeksplan Economisch beleid

Wet openbaarheid van bestuur

Rekenkamer Utrecht doet mee aan het NVRR DoeMee-Onderzoek 2021. De hoofdvraag van het onderzoek is: Hoe geven de deelnemende decentrale overheden vorm aan de afhandeling van Wob-verzoeken, in hoeverre gebeurt dit rechtmatig, hoe wordt hierover verantwoording afgelegd aan volksvertegenwoordiging en samenleving, hoe is actieve openbaarmaking geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen?  


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Het jaarplan 2021-2022 met het onderzoeksprogramma is in voorbereiding. Dit plan heeft een looptijd van 1,5 jaar tot eind 2022. Het jaarplan zal eind juni 2021 verschijnen.