Lopende onderzoeken Rekenkamer

Ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur

De Rekenkamer Utrecht neemt deel aan het NVRR DoeMee-onderzoek 2022 naar de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur.

In samenwerking met onderzoeksbureau PBLQ beantwoorden wij de volgende centrale vraag: hoeveel is de raad bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven?

Bekijk het onderzoeksplan


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Het jaarplan 2021-2022 is eind juni 2021 verschenen. Dit plan heeft een looptijd van 1,5 jaar tot eind 2022.