Rekenkamer Utrecht Lopende onderzoeken

Inwonerparticipatie

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar het doelbereik van het inwonerparticipatiebeleid van de gemeente Utrecht. De perspectieven van de inwoners en raadsleden staan hierbij centraal. De centrale vraag van het onderzoek is: In hoeverre slaagt de gemeente Utrecht er met inwonerparticipatie in om de doelen van het programma Samen stad maken te realiseren?

Bekijk het onderzoeksplan Inwonerparticipatie

Ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur

De Rekenkamer Utrecht neemt deel aan het NVRR DoeMee-onderzoek 2022 naar de ondersteuning van de volksvertegenwoordiging in het decentraal bestuur.

In samenwerking met onderzoeksbureau PBLQ beantwoorden wij de volgende centrale vraag: hoeveel is de raad bereid voor haar eigen ondersteuning uit te geven?

Bekijk het onderzoeksplan

Wonen

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment. De centrale vraag van het onderzoek is: In hoeverre slaagt de gemeente Utrecht erin de beschikbaarheid van huurwoningen in het middensegment te vergroten en wat is de betekenis en het effect van het meervoudig sturen daarbij?

 

Bekijk het onderzoeksplan Wonen


Overige activiteiten en onderzoeken in voorbereiding

Het jaarplan 2021-2022 is eind juni 2021 verschenen. Dit plan heeft een looptijd van 1,5 jaar tot eind 2022.