Samenstelling Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit 3 leden. De leden zijn onafhankelijk van het bestuur van de gemeente Utrecht.

Stafbureau

De Rekenkamer wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een onafhankelijk stafbureau. De medewerkers van het stafbureau zijn ondergebracht bij de griffie, de ondersteunende dienst van de gemeenteraad Utrecht, maar worden rechtstreeks aangestuurd door de Rekenkamer.

De hoofdtaken van het stafbureau zijn:

  • uitvoeren van onderzoek (zelf of via uitbesteding)
  • de besluitvorming van de Rekenkamer faciliteren (voorbereiding en advies)
  • verzorgt de organisatorische en beheersmatige zaken rond de Rekenkamer

Medewerkers stafbureau