Nanda 't Lam

Nanda ‘t Lam is op 1 december 2022 benoemd tot extern lid van de rekenkamer. Zij is opgeleid als ecoloog en als milieuwetenschapper aan Universiteit Utrecht. Ze heeft zich gespecialiseerd in milieuvraagstukken in de sociaal-maatschappelijke context. Sinds 2020 werkt Nanda bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar werkt zij vanuit kennis en innovatie aan het versterken van de samenwerking tussen kennisorganisaties, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de complexe uitdagingen voor het bodem-watersysteem, zoals klimaatverandering, en de toenemende druk vanuit ruimtelijke transities, het hoofd te bieden. Ook is zij verantwoordelijk voor de samenwerking tussen het ministerie en Deltares, een kennisinstituut voor toegepast onderzoek.

Hiervoor was Nanda zo’n 15 jaar werkzaam bij advies- en ingenieursbureau Arcadis als onderzoeker en adviseur in beleid- en governance vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Bij Arcadis heeft zij zich gespecialiseerd in beleidsonderzoek en veel ervaring opgedaan in de voorbereiding van besluitvorming in politiek-bestuurlijk complexe processen, zoals de Kaderrichtlijn Water, Deltabeslissingen en de Omgevingswet.