Paul Venhoeven

Paul Venhoeven is op 17 december 2020 benoemd tot extern lid en voorzitter van de Rekenkamer. Hij heeft bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na een aantal jaren als registeraccountant en adviseur werkzaam te zijn geweest voor bedrijven, banken, verzekeraars en multinationale concerns heeft hij zich sinds 1994 vooral gericht op het opbouwen van, en leidinggeven aan de KPMG praktijk in de gezondheidszorg. Eerst alleen in Nederland, en vanaf 2010 ook wereldwijd. Paul is medeoprichter van het KPMG Global Healthcare Network. Hij was een prominent lid van het KPMG Global Healthcare Steering Committee en Global Head of Health Audit Healthcare.

In de periode oktober 2013 tot oktober 2015 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, gevestigd in Utrecht. In die periode was hij eindverantwoordelijk voor de realisatie van dit nationale expertisecentrum voor behandeling van - en research op het gebied van kinderkanker.

Van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021 is hij bestuursvoorzitter van het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis geweest.

Hij beschikt al met al over een brede en langjarige ervaring met (onderzoek naar en oordeelsvorming over) beleid, bedrijfsvoering en de verantwoording daarover.