Sjoerd Keulen

Sjoerd Keulen is sinds 1 mei 2018 extern lid van de rekenkamer. Hij is strategisch adviseur bij de Algemene Rekenkamer; eerder was hij daar manager van het account Defensie. Hij doceert financieel management en toegepaste geschiedenis voor beleid aan universiteiten. Eerder was universitair docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarvoor was hij werkzaam als senior adviseur bij het ministerie van Financiën waar hij zich bezighield met verantwoordings- en beleidsonderzoek. Eerder maakte hij als onderzoeker deel uit van de staf van de parlementaire enquête Woningcorporaties. Sjoerd was van 2016 tot maart 2018 lid van de rekenkamercommissie Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH). Sjoerd promoveerde in 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op ideaaltypes van rijksoverheidsbeleid. Hij is al sinds zijn studie gefascineerd door hoe overheidsorganisaties proberen doelmatig beleid te ontwerpen en hierover verantwoording afleggen.