Digitale stad

Digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit ons leven en bieden ons allerlei gemakken. Ook als gemeente Utrecht proberen we de digitale kansen te benutten. Een gezonde en fijne stad om te leven, wonen, recreëren en werken, dat is wat we willen bereiken. Het slim en verantwoord inzetten van digitale toepassingen en nieuwe technologieën helpt daarbij.

Hoe zetten we digitale toepassingen in?

Bijvoorbeeld door bewoners die recht hebben op toeslagen en financiële regelingen te helpen via het virtuele inkomstenloket. Bij een aanvraag via dit virtuele loket ontvangt u dan in een keer alles waar u recht op hebt. En we onderzoeken bijvoorbeeld ook of we in de stad slimmer kunnen vegen door veegwagens uit te rusten met een sensor die registreert welk vuil, waar ligt.

En wist u dat de gemeente werkt aan een digitaal 3D-model van de stad? Dit levert een schat aan informatie op, waardoor we met elkaar de juiste keuzes kunnen maken. Daarmee is het mogelijk om complexe nieuwbouwprojecten te visualiseren, verkeersstromen te voorspellen of de onderhoudsstaat van de kades in kaart te brengen. Door 3D-technieken, zoals virtual of augmented reality, in te zetten voor de inrichting van een speeltuin of plein bij u in de buurt, beleeft u hoe iets eruit komt te zien en kunnen we er beter over in gesprek. In de video 'Bewoners beslissen mee met behulp van 3D' ziet u hoe dit in de praktijk werkt. Samen met experts pakken we digitale kansen met beide handen aan en maken we de stad, ons werk en onze dienstverlening steeds slimmer.

Veilig en verstandig

Digitaliseren is geen doel op zich. Ook in onze digitale stad staat het behartigen van uw rechten voorop. We werken aan een veilige, toegankelijke en transparante digitale dienstverlening. Daarbij besteden we veel aandacht aan de privacy van uw gegevens. We laten ons niet leiden door commerciële belangen en hebben daarom duidelijke spelregels. We hanteren hiervoor het Utrechtse ethische Waardenmodel (Uthiek), zie hieronder.

Utrechts ethisch waardenmodel

We beschermen de privacy van Utrechtse bewoners en ondernemers. Data van inwoners worden geanonimiseerd gebruikt en zijn niet herleidbaar tot een persoon. We werken volgens het ontwerpprincipe ‘Privacy by design’ en doen onderzoek naar de impact van digitaliseringstrajecten op de privacy.

U bepaalt zelf hoe u uw leven leidt. U heeft het recht om zelf te beslissen en u moet zich vrij voelen in Utrecht. We vinden dit belangrijk. Daarom zetten we deze punten centraal bij onze digitaliseringstrajecten.

‘Gezond stedelijk leven’ staat hoog in het vaandel in Utrecht. Wij zoeken naar duurzame oplossingen waarbij de gezondheid van de bewoners, ondernemers en bezoekers voorop staat. Dat geldt ook voor onze digitaliseringstrajecten.

Bewoners, ondernemers en bezoekers moeten zich te allen tijde veilig voelen in onze stad. We waarborgen de openbare orde en fysieke veiligheid. Daarnaast zorgen we voor veiligheid van data en bereiden ons voor op schadelijke aanvallen door middel van Cybersecurity.

Onze digitale, slimme oplossingen zijn laagdrempelig en waardevol voor iedereen. We zorgen ervoor dat kwetsbare Utrechters door digitalisering niet buiten de boot vallen. We borgen dat algoritmen geen buitensporig voor- of nadeel geven aan individuen.

We controleren of onze digitaliseringstrajecten nog goed werken. Daarbij letten we onder meer op datastromen en -opslag.

We streven ernaar dat onze bewoners, ondernemers en bezoekers vertrouwen hebben in de gemeente en onze digitaliseringstrajecten. We toetsen hoe we ons als gemeente verhouden tot de stad en of digitale oplossingen echt meerwaarde hebben voor de stad.

Onze bewoners, ondernemers en bezoekers willen als mensen worden behandeld en niet als ‘nummer’. Digitalisering ondersteunt de verbetering van menselijke relaties. Wij zorgen dat onze digitaliseringstrajecten aansluiten bij de leefwereld en behoeften van de mensen in de stad.

Digitale vaardigheden

Niet iedereen kan even makkelijk meekomen met de technologische ontwikkelingen. Hebt u moeite met het vinden van de digitale weg? U kunt op diverse plekken in de stad, zoals de bibliotheek, terecht voor hulp bij het omgaan met een computer. En natuurlijk kunt  u voor persoonlijk contact ook bellen of langskomen op het stadskantoor of een van de wijkbureaus.

Open Utrecht

We willen een open en transparante gemeente zijn en stellen daarom onze data en documenten beschikbaar. Via onze open registers kun je zien welke de digitale oplossingen we voor de stad inzetten.

  • Ons algoritmeregister bevat alle digitale toepassingen die direct effect hebben op de stad en/of onze bewoners.
  • Het cameraregister bestaat uit alle camera’s die van de gemeente zijn en camera’s van bewoners die deze hebben aangemeld.

Actueel

Nieuws over Utrecht Digitale Stad

  • Utrecht en Amsterdam werken samen aan Digitaal model van de stad

Digitale kansen voor Utrecht, hoe gaan we daarmee om?

Visie digitale stad

De gemeenteraad heeft de ‘Visie Digitale Stad’ (pdf, 198 MB) vastgesteld.
Utrecht wil de kansen die digitalisering biedt aan de stad, maximaal benutten om bij te dragen aan de centrale opgave; een gezonde stad van en voor iedereen.

Digitale rechten

Utrecht is onderdeel van de internationale coalitie Cities Coalition for Digital Rights. Hiermee benadrukken we dat we ons maximaal inzetten voor de digitale rechten van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

Voorbeelden van digitalisering in Utrecht

  • In Kanaleneiland ligt een zebrapad dat licht geeft als 's avonds voetgangers oversteken. Ook is er 'slimme' straatverlichting. Dit is een onderdeel van het Europese samenwerkingsverband van steden IRIS. Bekijk de video op YouTube.
  • We werken aan oplossingen voor armoede. Met het digitale huishoudboekje bieden we inwoners de mogelijkheid om in- en uitgaande geldstromen beter te regelen.
  • Voor ‘duurzame mobiliteit voor iedereen’ werken we aan de ontwikkeling van mobiliteitsdiensten (MaaS) in Leidsche Rijn. Een app waarmee je je reis kunt plannen, boeken en betalen aan de hand van verschillende vormen van vervoer. Daarnaast wordt slim gekeken naar taxibewegingen in het stationsgebied, vinden verkeerstellingen in het voetgangersgebied plaats, zijn er slimme laadpalen en sensoren op het wegdek. Ook zijn er slimme fietsroutes, verkeerslichten, fietsenstalling en slimme afvalcontainers.
  • Op het gebied van duurzame energie werken we aan het bij elkaar brengen van vraag naar en aanbod van lokaal opgewerkte duurzame energie. Met LomboXnet is de mogelijkheid ontstaan om slim te laden en ontladen; ofwel Smart Solar Charging.
  • We werken mee aan diverse initiatieven binnen de Health Hub zoals de ontwikkeling van een digitale gezondheidsomgeving waarin een inwoner overzicht heeft van de eigen gezondheidsinformatie.
  • Digitalisering wordt ingezet als onderdeel van de Omgevingswet om inwoners en bedrijven van het begin bij het proces en de regelgeving te betrekken. Via een digitaal loket krijgen initiatiefnemers en belanghebbenden sneller en makkelijker in beeld wat er speelt en welke regels van toepassing zijn in hun omgeving.
  • Binnen Veiligheid en Handhaving zijn er een woninginbraakvoorspeller, een hotspotaanpak, kenteken-parkeren, milieuzones, cameratoezicht, slimme havenmeesters en toezicht bij zwembaden.

Hulp en contact Digitale stad

Telefoon

14 030