Verkiezingen Informatie voor politieke partijen

Op 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Op deze pagina vindt u informatie en belangrijke data voor politieke partijen.

Meer informatie voor politieke partijen op kiesraad.nl

Registreren politieke partij

Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezing, dan kunt u de naam van uw politieke partij registreren.

Kandidaatstelling politieke partijen

De kandidaatstelling is op 31 januari 2022. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de verkiezingen de verplichte documenten in. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Utrecht. Dat is op het stadskantoor.

Verkiezingsborden

We zetten door de hele stad verkiezingsborden neer. Deze verkiezingsborden zijn voorbedrukt. Onze leverancier neemt contact op met de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing welke poster zij op het voorbedrukte bord willen.

We willen u vragen geen extra posters op de verkiezingsborden te plakken. Deze halen wij weg. U mag wel posters plakken op de vrije plakplaatsen in de stad.

Flyeren

Wilt u flyeren voor de verkiezingen? Dat mag onder deze voorwaarden:

  • Geef de flyers zo veel mogelijk aan mensen die interesse hebben. Anders is de kans groot dat de flyers op straat gegooid worden.
  • Ruim flyers die op de grond gegooid zijn op.
  • Blijf rondlopen en blijf niet op 1 plek staan. Zo komen er geen opstoppingen.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de gemeente en politie.

Zittingen centraal stembureau

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft het centraal stembureau 2 openbare zittingen.

  • Op 4 februari 2022 om 16.00 uur stelt het centraal stembureau de kandidatenlijsten vast. Ook zorgen ze voor de nummering van de lijsten.
  • Op 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vast.

Belangrijke data

Wij hebben voor u een overzicht van belangrijke data gemaakt.

Belangrijke data voor politieke partijen over de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022
DatumGebeurtenis
20 december 2021Laatste dag indienen verzoek tot registratie van een politieke partij
3 t/m 31 januari 2022Afleggen ondersteuningsverklaringen op het stadskantoor
17 januari 2022Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling
24 t/m 26 januari 2022Voorinlevering van de documenten kandidaatstelling (op afspraak)
31 januari 2022Dag van kandidaatstelling: inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling
2 en 3 februari 2022
9.00 - 17.00 uur
Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)
4 februari 2022
9.00 - 15.00 uur
Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)
4 februari 2022
16.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau
16 maart 2022Gemeenteraadsverkiezing
21 maart 2022
10.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau
30 maart 2022Installatie nieuwe gemeenteraad
31 maart 2022Start inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

14 030

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht