Verkiezingen Informatie voor politieke partijen

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Kiesraad.

Registreren politieke partij

Het indienen van een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ kon tot 27 december 2017. U kunt nog steeds deelnemen aan de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst.

Kandidaatstelling politieke partijen

De kandidaatstelling is op 5 februari 2018. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de verkiezingen de verplichte documenten in. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau van de gemeente Utrecht.

Zittingen hoofd stembureau en centraal stembureau

Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn er twee openbare zittingen van het centraal stembureau. Het centraal stembureau stelt op 9 februari 2018 om 16.00 uur de kandidatenlijsten vast. Ook zorgen ze voor de nummering van de lijsten.

Op 23 maart 2018 om 10.00 uur is er een openbare zitting van het centraal stembureau waarin de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld. Het centraal stembureau is die dag ook het Hoofd Stembureau van de Kieskring. Zij zullen die dag ook de uitslag van het raadgevend referendum voor de Kieskring vaststellen.

Locaties verkiezingsborden

Voor de verkiezingen en het raadgevend referendum zetten we door de hele stad verkiezingsborden neer. Binnenkort kunt u de locaties op deze website bekijken.

Input voor verkiezingsprogramma's

U kunt informatie van de gemeente en van externe partijen gebruiken als input voor uw verkiezingsprogramma.

Belangrijke data

Wij hebben voor u een overzicht van belangrijke data gemaakt.

DatumGebeurtenis
21 november 2017
20.00 uur
Overleg met voorzitters en/of secretarissen over onder andere de logistieke procedures van de verkiezingen
27 december 2017 Laatste dag verzoek tot registratie van een politieke partij indienen
22 januari 2018 Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling
22 januari t/m 5 februari 2018 Afleggen ondersteuningsverklaringen op het stadskantoor
29, 30 en 31 januari 2018 Voorinlevering van de documenten kandidaatstelling (op afspraak)
5 februari 2018 Dag van kandidaatstelling: inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling
7 en 8 februari 2018
9.00 - 17.00 uur
Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)
9 februari 2018
9.00 - 15.00 uur
Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)
9 februari 2018
16.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau
21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen en landelijk referendum
21 maart 2018 Uitslagenavond
22 maart 2018 Overleg met lijsttrekkers gekozen politieke partijen
23 maart 2018
10.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau
29 maart 2018 Installatie nieuwe gemeenteraad
30 maart 2018 Start inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

030 – 286 20 02

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht