Informatie voor politieke partijen

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Op deze pagina vindt u informatie en belangrijke data voor politieke partijen.

Kandidatenlijsten

Op 31 januari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten onderzocht. Sommige lijsten moeten nog aanvullende informatie inleveren om mee te mogen doen aan de verkiezing (herstel verzuimen).

Bekijk het proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten (pdf, 73 kB)

Op 3 februari heeft het centraal stembureau de kandidatenlijsten definitief vastgesteld. Ook zorgden ze voor de nummering van de lijsten.

Bekijk het proces-verbaal over geldigheid en de nummering kandidatenlijsten (pdf, 304 kB)

Campagne in plaats van verkiezingsborden

Dit jaar staan er geen verkiezingsborden in Utrecht. Doordat er dubbele verkiezingen zijn (Provinciale Staten en waterschappen), is er niet genoeg ruimte op de borden voor alle partijen. In plaats hiervan komt een algemene campagne in de buitenruimte. In de campagne verwijzen we naar utrecht.nl/verkiezingen, waar alle informatie staat over de verkiezingen en de partijen die meedoen.

Flyeren

Wilt u flyeren voor de verkiezingen? Dat mag onder deze voorwaarden:

  • Geef de flyers zo veel mogelijk aan mensen die interesse hebben. Anders is de kans groot dat de flyers op straat gegooid worden.
  • Ruim flyers die op de grond gegooid zijn op.
  • Blijf rondlopen en blijf niet op 1 plek staan. Zo komen er geen opstoppingen.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de gemeente en politie.

Belangrijke data

Wij hebben voor u een overzicht van belangrijke data gemaakt.

Belangrijke data voor politieke partijen over de Provinciale Statenverkiezing 2023
DatumGebeurtenis
19 december 2022Laatste dag indienen verzoek tot registratie van een politieke partij
16 t/m 30 januari 2023Afleggen ondersteuningsverklaringen op het stadskantoor
16 januari 2023Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling
23 t/m 25 januari 2023Voorinlevering van de documenten kandidaatstelling (op afspraak)
30 januari 2023
9.00 - 17.00 uur
Dag van kandidaatstelling: inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling
1 en 2 februari 2023
9.00 - 17.00 uur
Inleveren aanvullende documenten kandidaatstelling (herstel verzuimen)
3 februari 2023
17.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau in het stadhuis
15 maart 2023Dag van stemming Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen
24 maart 2023
13.00 uur
Openbare zitting centraal stembureau in het provinciehuis
29 maart 2023Installatie nieuwe Statenleden

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

14 030

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht