Verkiezingen Informatie voor politieke partijen

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Op deze pagina vindt u informatie en belangrijke data voor politieke partijen.

Meer informatie voor politieke partijen op kiesraad.nl

Kandidatenlijsten bekijken

Op 5 februari was de openbare zitting van de Kiesraad. Daarin hebben zij beslist over:

  • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
  • de vermelde kandidaten;
  • de vermelde partijnamen;
  • de nummering van de kandidatenlijsten.

U kunt de kandidatenlijst van de kieskring Utrecht bekijken in het stadskantoor, Stadsplateau 1. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Meld u hiervoor bij de balie. Let op: u mag geen foto's of kopieën maken.

Verkiezingsborden

We zetten door de hele stad verkiezingsborden neer. Deze verkiezingsborden zijn voorbedrukt. Onze leverancier neemt contact op met de politieke partijen die meedoen aan de verkiezing welke poster zij op het voorbedrukte bord willen.

Bekijk de locaties van de verkiezingsborden

U mag daarnaast ook posters plakken op de vrije plakplaatsen in de stad.

Flyeren

Wilt u flyeren voor de verkiezingen? Dat mag onder deze voorwaarden:

  • Houd u aan de coronaregels.
  • Geef de flyers zo veel mogelijk aan mensen die interesse hebben. Anders is de kans groot dat de flyers op straat gegooid worden.
  • Ruim flyers die op de grond gegooid zijn op.
  • Blijf rondlopen en blijf niet op 1 plek staan. Zo komen er geen opstoppingen.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de gemeente en politie.

Zitting hoofdstembureau

Op maandag 22 maart om 10.00 uur stelt het hoofdstembureau de uitslag van de kieskring Utrecht vast. De kieskring Utrecht is de hele provincie Utrecht. Deze zitting is openbaar. We plaatsen later meer informatie over hoe u de zitting (online) kunt bijwonen.

Belangrijke data

Wij hebben voor u een overzicht van belangrijke data gemaakt.

DatumGebeurtenis
4 januari t/m 1 februari 2021Afleggen van ondersteuningsverklaringen op het stadskantoor
1 februari 2021Dag van kandidaatstelling: inleveren alle documenten die horen bij de kandidaatstelling bij de Kiesraad
3 en 4 februari 2021, 9.00-17.00 uurHerstel verzuimen: als er fouten zitten in de ingeleverde documenten, kunt u op deze dagen de documenten opnieuw tekenen
17 maart 2021Tweede Kamerverkiezing
22 maart 2021 10.00 uurOpenbare zitting van het hoofdstembureau: vaststellen aantal stemmen in de kieskring Utrecht

Hulp en contact Verkiezingen

Telefoon

14 030

E-mail

verkiezingen@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht