11,5 miljoen euro om Utrecht uit de crisis te leiden

Utrecht presenteert de uitwerking van een van de vier maatregelenpakketten waarmee Utrecht perspectief biedt en herstel bevordert om sterker en beter uit de crisis te komen. Met dit onderdeel over Werken, Opleiden en Begeleiden geeft Utrecht de economie en de werkgelegenheid in de stad een impuls. Het gaat om een investering van 11,5 miljoen euro.

“Met dit maatregelenpakket zetten we fors in om Utrecht sterker en beter uit de crisis te laten komen”, licht wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) toe. “Utrecht is voor de Nederlandse economie altijd een stabiele factor geweest; dat willen we ook blijven en daarom helpen we juist nu onze inwoners die het nodig hebben en investeren zo stevig in onze economie.”

Utrecht helpt mensen de overstap te maken naar een toekomstbestendige baan in de bouw, ICT, zorg of het onderwijs. Kwetsbare jongeren krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld bij het vinden van stages en leerwerkplekken. Ook investeert Utrecht in vitale winkelgebieden en in Utrechtse start-up en scale-up bedrijven. 

Volgens cijfers van het CBS kromp de economie in de Utrechtse regio in 2020 met 3 procent. De werkloosheid en het aantal mensen in de bijstand steeg en het aantal werkenden daalde licht, maar minder dan in eerste instantie verwacht. Met name werknemers met een tijdelijk contract, jongeren en zelfstandig ondernemers worden hard geraakt.  Mede door steunmaatregelen van de Rijksoverheid, bleef het aantal faillissementen relatief beperkt. De verwachting is nog steeds dat er een golf van faillissementen volgt en daarmee baanverlies en stijgende werkloosheid.

Inzet op vitale winkelgebieden
Binnensteden in met name grotere steden, kampen met leegstaande winkelpanden. Door de coronacrisis is deze ontwikkeling versneld. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Utrecht hebben deze problematiek aan de kaak gesteld bij het ministerie van Economische Zaken, omdat het een ernstige bedreiging vormt voor het vestigingsklimaat. Om deze trend tegen te gaan presenteert het college met partners in de stad een samenwerkingsplan om de binnenstad te versterken. Daarnaast komt er een aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden in de wijken. 
Voor die plannen is ongeveer 1 miljoen euro vrijgemaakt. 

Dienstverlening werkzoekenden
Utrecht breidt de digitale dienstverlening via het platform ‘HalloWerk’ uit. Via HalloWerk presenteren werkzoekenden zich op basis van kwaliteiten en competenties aan partners van het Werkgeversservicepunt (WSP). HalloWerk richt zich op kansrijke werkzoekenden werkzoekenden die zelfredzaam en digitaal vaardig zijn. Zo kan deze groep weer snel aan het werk met behulp van deze digitale dienstverlening. Ook wordt extra geïnvesteerd in meer werkmatchers en intensiveert de gemeente de samenwerking met uitzendbureaus. 

Banen in toekomstbestendige sectoren
Door de coronacrisis verliezen veel mensen hun werk en staan banen op het spel. Utrecht investeert daarom 2,25 miljoen euro om werkzoekenden toe te leiden naar banen in toekomstbestendige sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, bouw en ICT. Deze maatregel richt zich ook op mensen die (noodgedwongen) naar een andere baan uitkijken. Samen met Utrechtzorg (arbeidscoalitie van de Health Hub en regionale werkgevers in de zorg) zet de gemeente bijvoorbeeld een Regionaal Talent- en Transferpunt (RTTP) Zorg en Welzijn op, die meer mensen zal stimuleren om in de zorg- en welzijnssector te komen werken.

Utrecht sterker en beter uit de crisis
Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad met een breed pakket aan maatregelen om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht