215 nieuwe woningen aan Park Transwijk

Aan de Lomanlaan, grenzend aan het Park Transwijk, wil woningcorporatie Mitros het oude kantoorpand ‘De Zusters’ vervangen voor een wooncomplex met 215 betaalbare huurwoningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor de bouwenvelop Lomanlaan 103-105 vastgesteld. Daarin staan de ambities en voorwaarden die de gemeente stelt aan het nieuwbouwproject.

De woontorens liggen nabij Park Transwijk, in een groene en gezonde omgeving. De plek leent zich goed om meer en betere huurwoningen in Transwijk te bouwen. De parkeergarage gaat ondergronds en de woontorens worden slanker. Zo ontstaat er meer ruimte voor groen en plekken voor bewoners om elkaar te ontmoeten. Het park wordt vanaf de Lomanlaan ook beter zichtbaar. Naast de woontorens komt een nieuwe brug, waardoor buurtbewoners gemakkelijker van de nieuwe wijk Merwede naar park Transwijk of Kanaleneiland kunnen fietsen of lopen.

Woningen voor senioren
De woningen zijn energiezuinig en comfortabel en zullen vooral geschikt zijn voor senioren. “Veel mensen die ouder worden en nog zelfstandig kunnen wonen, willen het liefst in hun eigen buurt blijven wonen”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Met dit project komen we aan die behoefte tegemoet. Op die manier komen er ook weer woningen vrij, zodat er meer doorstroming komt op de woningmarkt.”

Vervolg
Mitros zal samen met de architect De Zwarte Hond het ontwerp verder verfijnen. Dan moet er een bestemmingsplan worden opgesteld. Naar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan eind dit jaar ter inzage gelegd, zodat bewoners en andere belanghebbenden er op kunnen reageren. Daarna moet Mitros een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen bouwen. De sloop van het oude kantoorpand staat begin 2022 gepland. De nieuwbouw wordt dan in 2025 opgeleverd.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht