27 kandidaten voor vacature burgemeester Utrecht

Op de burgemeestersvacature in de gemeente Utrecht hebben 27 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 11 vrouwen en 16 mannen. Onder de sollicitanten bevinden zich 20 kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur: VVD (6), D66 (6), PvdA (5), CDA (4). Daarnaast zijn vier kandidaten geen lid van een politieke partij en van twee kandidaten is dat onbekend.
 
Selectie
De komende periode spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.
 
Aanbeveling
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.
 
De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting uiterlijk medio januari 2021 plaatsvinden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht