2,85 miljoen voor een sterk Utrechts mbo

Utrecht gaat het mbo de komende jaren een impuls geven. In het uitvoeringsplan Sterk Utrechts mbo 2020-2022 staan vier ambities die het mbo en de studenten verder kunnen helpen. In de programmabegroting voor 2020 is 2,85 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van dit plan.

“Met dit uitvoeringsplan kan iedereen in Utrecht kennis maken met de talenten van de 20.000 Utrechtse mbo-studenten”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Talenten die we als stad hard nodig hebben voor een sterke Utrechtse economie.”

De gemeente biedt het mbo een podium zodat Utrechtse bedrijven en organisaties kennis kunnen maken met de vakmensen die in onze stad worden opgeleid. Verder komt er een campagne ‘mbo030’ en krijgen studenten de kans zich aan te sluiten bij het Utrechtse studentenleven. Ook is er aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Studenten met persoonlijke belemmeringen krijgen passende ondersteuning of begeleiding. De gemeente Utrecht wil als werkgever een voorbeeld zijn en stageplekken realiseren. De vierde ambitie ‘Voorbereid op de toekomst’ draagt bij aan een flexibele en duurzaam inzetbare beroepsbevolking. In de marktsectoren zorg, gezondheid, ict, bouw en techniek zijn nu en in de nabije toekomst goed inzetbare arbeidskrachten hard nodig.

Lees hier het gehele MBO Uitvoeringsplan 2020-2022 Sterk Utrechts mbo.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht