44.000 nieuwe woningen tot 2040

Utrecht krijgt er tot 2040 44.000 woningen bij om de groei van de stad naar meer dan 433.000 inwoners dat jaar op te vangen. Bij die groei stelt Utrecht gezondheid en duurzaamheid centraal. Dat staat in het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) dat bij de Voorjaarsnota 2018 aan de raad wordt aangeboden.

In Utrecht wordt voor alle doelgroepen gebouwd. In 2017 zijn meer dan 4.500 woningen in aanbouw genomen; bijna twee keer zoveel als in 2016. Deze hoge productie zet naar verwachting de komende jaren door met 13.500 woningen tot 2020. Meer dan de helft van alle woningen valt in het sociale- en middenhuursegment. Met de bouw van 2.600 middenhuurwoningen in de komende drie jaar, wordt het tekort ingelopen.

In de sociale huursector is de voorziene productie van bijna 5.000 woningen (waarvan ongeveer de helft zelfstandige studenteneenheden) niet groot genoeg om het tekort op te lossen. De gemeente en de woningcorporaties blijven daarom zoeken naar kansen in de stad om extra sociale huurwoningen te realiseren.

Commercieel vastgoed
Op economisch gebied presteert Utrecht bovengemiddeld. Het aantal nieuwe bedrijven en bedrijfsvestigingen is al jaren hoog. Op de kantorenmarkt is te zien dat de behoefte aan kantoren groot is en dat het aanbod aan kantoorruimte afneemt. De leegstand is hierdoor sterk gedaald van 12,5 procent naar 8,3 procent. Hierdoor zijn ook minder kantoren beschikbaar om te transformeren naar bijvoorbeeld woningen.

De positieve trend is ook te zien bij retail en bedrijfsruimten. De winkelleegstand is afgenomen van 5,2 naar 4,7 procent en ook het aanbod van bedrijfsruimten is sterk afgenomen. Bedrijfsverzamelgebouwen kennen hoge bezettingsgraden. De verwachting is dat de trends doorzetten, zoals verder dalende leegstand en oplopende huurprijzen op de populaire kantoorlocaties. Het horeca-aanbod is sterk in beweging met een stijging van met name daghoreca en restaurants, hotelkamers en hotelovernachtingen.

Kansen en oververhitting
Het aantal particuliere initiatieven groeit in alle delen van de stad. Dit biedt kansen, maar leidt ook tot oververhitting van de woningmarkt, stijgende bouwkosten en een toenemende druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid. Voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier zijn mobiliteitskeuzes nodig om te voorkomen dat het verkeer gaat vastlopen. De groei is ook een kans om kwaliteit aan de stad toe te voegen. Utrecht vraagt dit ook van investerende marktpartijen. Doordat we binnen de stad groeien, kunnen we bovendien meer voorzieningen realiseren die lopend, fietsend en met het openbaar vervoer te bereiken zijn en zodoende de groei van auto’s in de stad beperken.

Website
In het MPSO staan woningbouwprojecten, commercieel vastgoed projecten en openbare ruimteprojecten. We blikken terug op wat het afgelopen jaar is gerealiseerd en kijken vooruit op basis van de verwachte marktontwikkelingen. Zo bepalen we of Utrecht op koers ligt bij het halen van haar ambities en welke investeringen daarvoor nodig zijn. Het MPSO wordt gebruikt om het beleid tegenover de raad te verantwoorden, maar ook om ontwikkelingen in Utrecht bijtijds bij te sturen.

Het MPSO 2018 bevat veel informatie en is te bekijken op http://utrecht.mpso.nl. Op een interactieve kaart staan alle ruimtelijke projecten in de stad waaruit het MPSO is opgebouwd. De lezer kan filters instellen om te zien welke projecten in zijn of haar wijk worden gerealiseerd of welke nieuwbouw- of renovatieprojecten in de stad in ontwikkeling zijn. Dit jaar zijn voor het eerst ook de grote fysieke mobiliteitsprojecten en groenprojecten toegevoegd.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht