65-plussers uit de buurt krijgen voorrang bij nieuwbouwproject

Het Utrechtse College heeft ingestemd met 2 pilots om 65-plussers uit de buurt voorrang te verlenen bij de toewijzing van de helft van de woningen in 2 nieuwbouwprojecten. 1 van deze projecten ligt in de buurt Halve Maan Noord. Mitros realiseert hier 24 nieuwbouwappartementen. 65-plussers uit de buurt kunnen hierop met voorrang reageren. Gemeente en Mitros willen graag dat ouderen de kans krijgen om in hun buurt naar een passende woning te verhuizen. De 65-plussers in de buurt worden daarvoor actief benaderd en ondersteund. De voorrangsregel geeft een extra stimulans en zekerheid.

24 sociale en duurzame appartementen
Aan de Cervanteslaan in de buurt De Halve Maan Noord realiseert Mitros het project Oliver Twist. Hier worden 24 sociale, levensloopgeschikte en ruime appartementen gebouwd. Alle woningen zijn met de lift bereikbaar en hebben de mogelijkheid om een scootmobiel voor de eigen deur te parkeren en op te laden. Dat maakt de woningen zeer geschikt voor 65-plushuishoudens.

Voorrang voor 65-plus-huishoudens uit de buurt
Voor 12 woningen van dit nieuwbouwproject geldt een bijzondere voorrangsregeling. “We merken dat ouderen vaak wel willen verhuizen, maar graag binnen hun eigen vertrouwde buurt blijven”, zegt wijkconsulent Sjoukje Sikkema van Mitros. De voorrangsregeling maakt onderdeel uit van de aanpak van Mitros om 65-plus huishoudens in de buurt actief te benaderen om door te stromen naar een comfortabelere woning die beter past bij hun woonwensen nu én in de toekomst.

Kees Diepeveen, wethouder Wonen: ”De pilot die Mitros heeft voorgesteld biedt mooie kansen voor ouderen om binnen hun eigen buurt door te stromen naar een geschikte woning. De woningen die zij achterlaten kunnen vervolgens verhuurd worden aan andere woningzoekenden.” Wethouder Zorg, Maarten van Ooijen vult aan: “Mensen worden steeds ouder en willen daar waar dat kan langer thuis blijven wonen. Dat vraagt om innovatieve ideeën. Deze pilot biedt een van de oplossingen voor de krapte op de woningmarkt voor ouderen.

Reageren via Woningnet
Naar verwachting worden de woningen eind 2021 of begin 2022 opgeleverd. Inschrijven voor deze woningen kan tot 10 juni 12:00 uur via de website van Woningnet. Voor alle 24 appartementen geldt zonder meer al een voorrangsregeling voor 65-plus huishoudens. Bij twaalf appartementen geldt nu dus ook nog eens de regel dat 65-plus huishoudens uit de buurt de Halve Maan Noord voorrang krijgen op andere 65-plussers.

De Staalmeester
Naast het project Oliver Twist geldt de bijzondere voorrangsregeling ook voor het project De Staalmeester. Bij dit nieuwbouwproject in de buurten Queeckhovenplein en Prins Bernhardplein en omgeving worden 23 nieuwbouwappartementen gerealiseerd. Hiervan worden 12 appartementen ook ingezet voor deze pilot. Voor deze appartementen geldt dus dat 65-plussers uit de buurt voorrang krijgen op andere 65-plussers. De Staalmeester wordt eind 2021 of begin 2022 opgeleverd. Inschrijving via Woningnet volgt.

Meer informatie
Meer informatie over Oliver Twist: www.mitros.nl/projecten/dickensplaats/. Meer informatie over het project de Staalmeester: www.mitros.nl/projecten/de-staalmeester/. Voor meer informatie over woningen met het label ’65-plus huishouden’ kijkt u op Woningnet.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht