nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het kabinet trekt dit jaar 600 miljoen euro extra uit voor de aanleg van een deels ondergrondse tramlijn -de Merwedelijn- tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein. Ook komt er 100 miljoen voor verbeteringen aan de Utrechtse ring. In juni werd er al 103 miljoen toegekend voor onder meer fietsverbindingen en mobiliteitshubs. Deze totale investering van 800 miljoen is een voorwaarde voor de bouw van ruim 60.000 nieuwe woningen voor Utrechters tot 2040 in de aanpak van de woningnood.

Nationaal heeft de regering 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de bereikbaarheid van 17 grote woningbouwlocaties in heel Nederland, waaronder het Merwedegebied en de A12 zone in Utrecht en Nieuwegein. In juni zegde het Rijk al 103 miljoen uit dit fonds toe voor fietspaden, fietsparkeren en een parkeerhub in onder andere Papendorp en Kanaleneiland. Daarnaast trekt het Rijk tot 2030 100 miljoen euro uit voor diverse maatregelen te nemen op de Utrechtse snelwegen zoals het doseren van het verkeer dat de Ring op mag en verbeteringen aan op- en afritten. Samen met de investering van 600 miljoen in de Merwedelijn komt de nationale investering in Utrecht neer op 800 miljoen uit het nationale fonds voor het bereikbaar maken van nieuwe woningen.

Grote stap voorwaarts voor Utrechts OV
De gemeente Utrecht zette in gesprek met het Rijk in op verschillende snelle OV-verbindingen om de gezonde groei van de stad en regio te faciliteren. Daarin is de Merwedelijn het speerpunt. Ook is ingezet op de komst van de Papendorplijn, een busbaan via de Waterlinieweg en frequentieverhoging van de Uithoflijn. Uit gezamenlijk onderzoek met het Rijk blijkt dat de Merwedelijn het meest bijdraagt aan het mogelijk maken van de Utrechtse woningbouw. Het Rijk kiest daarom voor een forse investering in deze lijn. 

In totaal is nu een bedrag van 1225 miljoen beschikbaar, waarvan 810 miljoen euro afkomstig van het Rijk en 415 miljoen van provincie en gemeenten. Hiermee zijn we er nog niet. De kosten van de ondergrondse Merwedelijn zijn momenteel geraamd op €1,3 tot €1,5 miljard. Wethouder Mobiliteit, Lot van Hooijdonk: “We zetten hiermee een belangrijke stap richting de aanleg van de Merwedelijn. We moeten het laatste puzzelstukje nog leggen maar ik kan me niet voorstellen dat we daar niet uitkomen met het rijk. Deze lijn is cruciaal om Utrecht ook in de toekomst bereikbaar te houden”. Na vervolgonderzoek komend jaar weet de gemeente preciezer hoeveel geld nodig is voor de realisatie. Op dat moment vindt opnieuw een gesprek met het Rijk plaats over het eventuele tekort.

Woningnood aanpakken in snelst groeiende stad
De komst van de Merwedelijn is noodzakelijk voor de bouw van nieuwe woningen. “Die woningen hebben we ook keihard nodig. Niet alleen voor de mensen die nu een huis in Utrecht zoeken, maar ook voor de Utrechters van de toekomst. Daarom hebben we met het Rijk afgesproken dat Utrecht en Nieuwegein in Groot Merwede tot en met 2030 25.500 nieuwe woningen bouwen, waarvan minimaal 55% voor lage en middeninkomens. Verder worden er naar verwachting na 2030 minimaal 15.000 woningen gebouwd in de A12-zone en na 2035 21.500 woningen gebouwd in Rijnenburg”, aldus wethouder Ruimtelijke Ordening, Eelco Eerenberg.

Vervolgstappen
Met deze financiering zet de Metropoolregio Utrecht een grote stap in de uitbreiding van het Utrechtse OV-netwerk. Dat is nodig om de regionale bereikbaarheid te verbeteren en de Ring te ontlasten. We hebben daarnaast met het Rijk afgesproken een onderzoek te starten naar de gebiedsontwikkeling van de A12-zone en de doorontwikkeling naar Rijnenburg. Daarbij zet Utrecht in op volgende stappen in de OV-schaalsprong zoals de Papendorplijn, een busbaan via de Waterlinieweg en de frequentieverhoging van de Uithoftram. 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht