Intensievere samenwerking rond inburgering in de regio Utrecht

Zestien Utrechtse gemeenten (U16) hebben in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet op 1 juli 2021 bestaande afspraken rond asiel en integratie herzien en vastgelegd in een vernieuwde bestuursovereenkomst. Sneller de taal leren, een opleiding volgen en me er kansen op de arbeidsmarkt is het streven voor statushouders in de regio. De regio Utrecht heeft een succesvolle samenwerking rond het opvangen, huisvesten en integratie van statushouders in de regio. Deze aanpak wordt voortgezet en aangevuld met afspraken over het gezamenlijk inkopen van taaltrajecten.

Inburgering samen inkopen
Per 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de inkoop van inburgeringstrajecten. In het najaar van 2020 hebben U16 gemeenten de mogelijkheid om regionaal en gezamenlijk deze inburgeringstrajecten in te kopen. Deze trajecten bieden de mogelijkheid werk, stage of opleiding te combineren in samenwerking met o.a. taalscholen en werkgevers. De U16 wil deze trajecten ook ontwikkelen in sectoren op de arbeidsmarkt met een grote vraag naar personeel, zoals de ICT, zorg en onderwijs. Deze aanpak biedt kansen om de inburgeraar de mogelijkheid te bieden om een taal te leren in een school-en werkomgeving. Dit bevordert de kans op duurzame inzetbaarheid en betaald werk.  

Maarten van Ooijen, wethouder Asiel & Integratie: “Als U16 gemeenten willen we samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars inkopen. Zo zorgen we er binnen de regio voor dat inburgeraars kwalitatief goed taalonderwijs krijgen. Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werk-taaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden.”

U16
De deelnemende gemeenten, ook wel U16-gemeenten genoemd, zijn: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden, Zeist, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht