Aanpak leegstand binnenstad Utrecht werpt eerste vruchten af

De gemeente Utrecht, Centrummanagement Utrecht (CMU) en de Vereniging van Commercieel Onroerend goed eigenaren Centrum Utrecht (VCOC), met Utrecht Marketing als marketingpartner, zijn in juli 2021 gestart met het actieplan ‘Morgen Mooier Maken’. Dit plan richt zich op het terugdringen van de opgelopen leegstand in de binnenstad en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in dit gebied. De eerste resultaten van de inspanningen zijn inmiddels zichtbaar.

“De huidige lockdown heeft er toe geleid dat er weer een akelige stilte over onze binnenstad is neergedaald”,  zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “We hebben de afgelopen maanden enigszins kunnen proeven aan de open stad die we willen zijn. We kijken uit naar betere tijden die komen gaan. De eerste opbrengsten van het actieplan Morgen Mooier Maken stemmen positief. Wij zien dan ook mogelijkheden om hier mee verder te gaan.”

Het Utrechtse centrum is een plek waar bewoners en bezoekers graag zijn, elkaar ontmoeten en zich thuis voelen. Om dit zo te houden is er de afgelopen maanden naast ruimte voor retailconcepten ook geïnvesteerd in het toevoegen van andere functies en voorzieningen, die samen de krimpende winkelfunctie opvangen. 

Een aantal straten en plekken in de binnenstad verandert steeds meer van een winkelstraat naar een plek waar mensen langer willen verblijven. Om dit te stimuleren heeft de gemeente Utrecht het onder andere gemakkelijker gemaakt om woningen te realiseren boven winkels. Bij de gemeente zijn nu tien transformatieplannen van vastgoedeigenaren bekend; dit komt neer op ongeveer 80 potentiële woonappartementen boven winkels.

De afgelopen maanden is er ook flink geïnvesteerd in het bevorderen van de levendigheid van de winkelstraten. Via Morgen Mooier Maken zijn er rond de 60 initiatieven binnengekomen die bijdragen aan dit doel. Hiervan zijn er 20 (tijdelijk) aan ruimte geholpen, zoals pop-up winkels, een tijdelijke bioscoop, een inpakwinkel en kunstenaars die hun werk etaleren. Bovendien is het aantal leegstaande winkelpanden teruggebracht van 40 panden in december 2020 naar 25 panden in december 2021.

In 2022 hoopt Morgen Mooier maken veel initiatieven een plek te geven in de binnenstad. “De lockdown legt de vinger op de zere plek. Corona is en blijft de komende tijd onder ons, we moeten een weg vinden hier mee om te gaan. We voelen ons allemaal aangeslagen, maar zijn niet verslagen. Voor duurzame verbetering van de binnenstad, moeten we transformatie versnellen, wonen is schokbestendig in deze crisis.” aldus Jeroen Roose-van Leijden, Centrummanager Utrecht.

Utrecht sterker en beter uit de crisis

De investering in het Utrechtse centrum is een onderdeel van een breed pakket aan steunmaatregelen van de gemeente Utrecht. Utrecht investeert in een gezonde en veerkrachtige stad om beter en sterker uit de coronacrisis te komen. De maatregelen versterken de bestaanszekerheid, het welzijn en de gezondheid van Utrechters, brengen de economie weer op gang, geven ruimte aan sport en cultuur en investeren in de begeleiding naar werk en opleidingen. Stap voor stap werkt Utrecht zo toe naar een toekomst waarin voluit ruimte is voor leven en werken. Utrecht doet dit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht