Aanvulling koudweerregeling voor dak- en thuislozen tijdens extreem weer

Extreem weer, zoals een heftige storm, komt steeds vaker voor in Nederland. Naar aanleiding van een oproep van de Utrechtse gemeenteraad komt gemeente Utrecht, samen met de andere G4 gemeenten, met een aanvulling op de koudweerregeling (KWR). Alle dak- en thuislozen kunnen per 1 november ook tijdens extreem weer gebruik maken de KWR-opvangfaciliteiten. Dit geldt ook voor mensen die buiten de KWR geen recht hebben op opvang, zoals ongedocumenteerden en EU-arbeidsmigranten.

KWR

Wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden daalt dan gaat de koudweerregeling in. Dat betekent dat alle dak- en thuislozen terecht kunnen voor een slaapplaats in de daklozenopvang. De opvang is dan ook toegankelijk voor mensen die dak- of thuisloos zijn die normaal geen recht hebben op opvang. Dit om te voorkomen dat mensen de nacht in de vrieskou moeten doorbrengen en daardoor gezondheidsschade oplopen.

 

Extreem weer
Wanneer het KNMI tussen 1 november en 1 april een storm met een naam aankondigt, wordt in G4 verband afgestemd wat er nodig is. Wanneer de storm doorzet naar code rood of de overheid oproept binnen te blijven, wordt de noodopvang daadwerkelijk geopend. Zo is iedereen beschermd tegen mogelijke gezondheidsschade omwille van het weer. De regeling tijdens extreem weer kan zowel overdag als ’s nachts ingaan en geldt zolang de storm duurt.

 

Niemand slaapt op straat

Rachel Streefland, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: “Gemeente Utrecht zet zich ervoor in dat niemand buiten hoeft te slapen tijdens extreem weer. We zien op dit moment een stijging van het aantal dak- en thuislozen. De verwachting is dat dit probleem door de huidige inflatiecrisis alleen maar zal verergeren. De aanvulling op de koudweerregeling is een eerste goede stap naar een veilige plek voor iedereen.”

 

Extra plekken Zeehaenkade

Voor de KWR zijn er 50 reguliere plekken beschikbaar bij de locatie van Wij3.0/Tussenvoorzien bij de Stadsbrug. Er wordt rekening gehouden dat er komende winter meer mensen beroep zullen doen op de KWR-opvang. Ook is er een scenario mogelijk dat deze winter opnieuw COVID-maatregelen gelden. In dat geval moet de Stadsbrug in capaciteit afschalen naar 40 plekken. Om voldoende plekken te creëren, opent een extra KWR-locatie in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zeehaenkade. Op deze locatie kunnen, indien nodig, 28 extra plekken gecreëerd worden. Hier kunnen mensen overnachten, douchen en krijgen ze eten en drinken. Overdag kunnen de mensen terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht