Aantal demonstraties in 2020 verder toegenomen

Het aantal demonstraties in Utrecht is in 2020 toegenomen. In het afgelopen jaar waren er 445 aangekondigde demonstraties in de stad. Al enkele jaren is een stijgende trend te zien. De gemeente faciliteert demonstraties zo goed mogelijk, samen met de politie en het Openbaar Ministerie.

Burgemeester Dijksma: ‘Demonstreren is een grondrecht. Goed dat we ook in coronatijd hebben kunnen faciliteren dat zoveel mensen dit recht konden uitvoeren, waarbij de waarborging van de volksgezondheid en veiligheid het uitgangspunt was.’


In het aantal van 445 demonstraties is één demonstratie inbegrepen die ongeveer 200 keer heeft plaatsgevonden. In 2019 waren er 221 demonstraties, in 2018 150 en in 2014 71. Een eenduidige verklaring voor deze toename is niet te geven. Mogelijk speelt mee dat in 2020 een aantal demonstraties betrekking had op de coronamaatregelen. De centrale ligging en goede bereikbaarheid van Utrecht kunnen ook een rol spelen.


Organisatoren van demonstraties zijn verplicht minimaal 24 uur van tevoren een kennisgeving bij de gemeente in te dienen. Naar aanleiding van een kennisgeving is regelmatig contact tussen gemeente, politie en OM en de organisator, bijvoorbeeld over het naleven van de anderhalve meter afstand tussen mensen. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht