nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het aantal verkeersongevallen in de gemeente Utrecht is in 2022 gestegen ten opzichte van 2020 en 2021. In die jaren was er minder verkeer als gevolg van de coronamaatregelen. Vergeleken met het jaar vóór corona is er een kleine toename van het aantal ongevallen, maar daalt het aantal gewonden.

In 2022 telde de politie op de wegen in beheer van de gemeente Utrecht 1783 verkeersongevallen, waarbij 340 gewonden vielen. Een stijging ten opzichte van 2021 (1.498 ongevallen met 290 gewonden) en 2020 (1.493 ongevallen met 367 gewonden), waarbij er in die jaren minder verkeer was als gevolg van de coronamaatregelen. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Verkeersveiligheid.

Het verkeersveiliger maken van de stad is een belangrijk thema voor de gemeente. De belangrijkste doelen van de gemeente op het gebied van verkeersveiligheid zijn minder verkeersslachtoffers en een betere beleving van de verkeersveiligheid. In een drukke en groeiende stad is onderweg zijn nooit helemaal zonder risico's, maar we proberen met onze projecten een omgeving te maken die veilig is én veilig aanvoelt.

In het afgelopen halfjaar zijn er verschillende maatregelen op straat uitgevoerd. Zo is de Bastionweg nu een 30 kilometer per uur fietsstraat, maakten we drie drempelplateaus op de Jazzboulevard en zijn drempels en zebrapaden aangelegd op de Bottensteinweg/Pastoor Ohllaan. Momenteel verbeteren we de verkeerssituatie van de Moldaudreef, Elbedreef en Paranádreef. Daarnaast werken we onder andere aan grotere herontwikkelingen op de Kanaalstraat, Westelijke Stadsboulevard en Amsterdamsestraatweg die moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid.

In Utrecht zijn tot slot veel kansen om samen met andere werkzaamheden in de openbare ruimte een 30 kilometer per uur-limiet in te voeren. Dit is veiliger, biedt meer ruimte voor fiets en voetganger, groen en plekken om elkaar te ontmoeten.  In 2023 start daarom een campagne voor 30 kilometer per uur met als slogan: ‘030 gaat voor 30’.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht