Aanvraag voor aardgasvrije proeftuin Utrecht Science Park

Utrecht vraagt het Rijk om een bijdrage van 5 miljoen euro om het Utrecht Science Park versneld aardgasvrij te maken. De Universiteit Utrecht wil het Willem C. van Unnikgebouw, Educatorium en Marinus Ruppertgebouw uiterlijk in 2028 van het gas halen, het Universitair Medisch Centrum Utrecht wil dit doen in een deel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Verder onderzoek is nodig om te zien of ook andere gebouwen en kantoren in het gebied kunnen worden verduurzaamd en zijn te verwarmen en koelen zonder aardgas. Utrecht doet de aanvraag via de regeling proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Op het Utrecht Science Park zijn 128 bedrijven en 2.600 studentenwoningen. Het grootste deel van de energie die zij nodig hebben, wordt nu nog geleverd door (aard)gasgestookte ketels en centrales. Zowel de universiteit als het UMC Utrecht hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om te verduurzamen. Zo hebben beide organisaties in 2016 samen 7.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Ook voeren ze bij renovaties energiebesparende maatregelen door. Met een financiële bijdrage van het Rijk kunnen zij hun gebouwen verregaand energie zuinig maken en zo geschikt maken voor warmte-koudeopslag (WKO). Dit is een duurzame methode om energie op te slaan in de bodem en daarmee gebouwen te verwarmen of te koelen. Mogelijk kunnen ook Hogeschool Utrecht en Stichting Studentenhuisvesting aanhaken op een WKO-net.

Met de proeftuin-aanvraag wil de gemeente deze plannen ondersteunen en tegelijk brede samenwerking in het gebied stimuleren. Veel van de gebouwen zijn onderling verbonden via de energienetten. Daarom is ook budget gevraagd voor onderzoek naar een mogelijke uitbreiding en koppeling van WKO-netten in het hele gebied. Bestaande gebouwen aansluiten op WKO is al complex, maar toepassing op grote schaal is zeer innovatief. De opzet is het proeftuin-plan tussen nu en 2028 te realiseren. De ambitie is dat het Utrecht Science Park zo snel als mogelijk, uiterlijk in 2040 aardgasvrij wordt.

“We zijn blij met de grote ambities van de partijen”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Maar zowel in de techniek, samenwerking als financiën zijn nog hindernissen te nemen. Zonder een proeftuinsubsidie lukt het niet nu de stap te zetten naar aardgasvrij. We willen ontdekken hoe dit werkt op een groot bedrijvenpark. De ervaring die wordt opgedaan met de eerste vier gebouwen, kunnen we benutten voor heel Utrecht Science Park en de rest van de stad.”

Proeftuin aardgasvrije wijken
Het kabinet heeft alle gemeenten voor de tweede maal gevraagd een voorstel in te dienen voor een proeftuin Aardgasvrije wijken. De komende jaren wil Nederland ongeveer honderd wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met 27 proeftuinen om kennis en ervaring op te doen met een gebiedsgerichte aanpak. In Utrecht is de wijk Overvecht-Noord de eerste proeftuin; Utrecht Science Park zou de tweede kunnen worden. Naar verwachting wordt dit najaar bekend welke voorstellen worden goedgekeurd. Samen met Energie-U heeft de gemeente een aanpak ontwikkeld om in de derde ronde een aanvraag met een buurtinitiatief in te kunnen dienen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht