Aanvullende maatregelen wedstrijd Frankrijk-Marokko

Een deel van de Utrechtse wijk Lombok wordt woensdagmiddag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit heeft burgemeester Dijksma in overleg met politie en Openbaar Ministerie besloten om inwoners de gelegenheid te bieden om na een overwinning van Marokko op Frankrijk veilig feest te vieren en ongeregeldheden te voorkomen. Ook wordt er op en rondom het Moskeeplein extra verlichting geplaatst en is er aanvullend cameratoezicht.

Afgelopen wedstrijden is de aanvankelijke feestvreugde in Lombok omgeslagen naar een grimmige sfeer waarbij ook geweld werd gebruikt tegen de politie. Zo werd er zwaar, illegaal vuurwerk in de menigte afgestoken en richting de politie gegooid, wat levensgevaarlijke situaties opleverde. Om preventief te kunnen fouilleren op vuurwerk stelt de driehoek een veiligheidsrisicogebied in van woensdag 14 december 17.00 uur tot donderdag 15 december 02.00 uur. Vier personen die na afgelopen wedstrijden de openbare orde verstoorden, krijgen een gebiedsverbod en een meldplicht. Om te voorkomen dat het verkeer in Lombok vastloopt doordat automobilisten rondjes rond Lombok en met name het Westplein blijven rijden, worden ook extra verkeersmaatregelen genomen.

De inzet van alle bondgenoten is om er na overwinning van Marokko een plezierig en veilig feest van te maken voor alle supporters. Burgemeester Sharon Dijksma: “Gisteravond heb ik samen met de politie gisteravond met jongerenwerkers, buurtvaders en leden van moskeebesturen gesproken over de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag en wat er nodig is om het feest aankomende woensdag in goede banen te leiden. Ik ben onder de indruk van de samenwerking met deze partners en hun inzet bij de afgelopen wedstrijden en heb ook veel vertrouwen in de gezamenlijke inzet richting de volgende wedstrijd. Tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op raddraaiers die uit zijn rellen en het daarmee het feest voor de rest willen verpesten en daarom nemen we extra maatregelen.”

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht